Nhất nhật tại tù?

@ 17 February 2010 11:44 AM
“ “Nhất nhật tại tù, thiên {nl}thu tại ngoại”
Lời người xưa nói đâu có sai!” ”
Bác than thế, đàn {nl}em bác lại
Mở cửa tù nhốt bất kỳ ai

Bốn năm tù cho một cô gái {nl}mảnh mai
Án tội vì ngồi trong nhà với dòng chữ khẳng khái:
“Trường{nl} Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam mãi mãi”
Chả nhẽ nhà nước này Tàu cho {nl}làm tay sai?

Thơ của bác chẳng có gì vĩ đại
Chữ nghĩa của bác {nl}chỉ xếp loại đại khái
Tư tưởng bác phần nhiều sao chép lại
Chủ {nl}nghĩa ngoại bang mang về sinh quái thai!

Ngày nào tư tưởng bác {nl}còn sống mãi
Ngày ấy non sông còn họa tai!
Ngày nào lời bác còn {nl}nhai đi nhai lại
Thì đất nước này còn bí lối tương lai!

Báo {nl}chí bị buộc chỉ đi lề phải
Ði hướng ngược nên nói toàn lẽ trái
Như{nl} loài động vật loài ăn cỏ nhai lại
Lúc nhai lúc nhả, kín nhốt nhả lại{nl} nhai!

Sự nghiệp bác vĩ đại cỡ Tào Tháo?
Thà giết lầm hơn bỏ {nl}sót đứa nào
Không chính đạo mà chính là tà đạo
Cai trị dân bằng {nl}họng súng và côn đao

Chơi với Tàu bác đảng cứ luôn: “hảo! hảo!”
Tàu{nl} cầm đằng cán, đảng bác cầm đằng dao
“Mười sáu chữ vàng” như kim cô {nl}hia mão
Tàu niệm chú liền cả bác đảng lao đao!

Bốn ngàn năm {nl}chưa học được chữ “Tàu”
Chưa biết tàu lạ tàu quen là tàu nào?
Ðến {nl}vẽ cờ cũng nhuộm màu đỏ máu
Bắt chước một sao theo kiểu năm sao!

Chủ{nl} nghĩa xã hội là con đường tàn bạo
Vô gia đình, vô tổ quốc, vô đồng {nl}bào
Cõi tam vô ấy lại thêm vô tôn giáo
Nên buổi đổi đời vô độ biết{nl} chừng nào!

Tham nhũng thế thì cướp tương lai con cháu
Sống {nl}trên mồ hôi nước mắt của đồng bào
Ai sẽ trả? chính là xương máu
Của{nl} dân khi đứng lên đòi lại biển đất giá cao!

Hỏi cổ kim xưa nay có{nl} thời nào
Ðảng đuổi dân đi cướp giật đất dăm sào
Ðảng đem bán giá {nl}cao, đền bù giá bèo
Giải phóng thế ư? cách mạng của bầy heo!

Hỏi{nl} nên đối thoại hay phải đối đầu?
Chủ lại là tớ, tớ chính làm chủ đối {nl}đằng đâu?
Lương tâm có có mới cào cấu
Nhân tình không không mới {nl}xót nhau

Bên cạnh kẻ vô gia cư là nhà lầu
Bên cạnh đói rách là{nl} những siêu sao
Bên cảnh khốn khổ là những xe sang mới tậu
Vàng ít{nl} chẳng nhiều phải trộn quá nhiều thau!

Bởi thế pha ít tốt nhiều {nl}xấu
Non nước này biết sẽ đi về đâu
Kẻ cầm quyền thì chỉ chuyên nói{nl} láo
Kẻ cầm bút chẳng dám ngẩng cao đầu

Kẻ cầm súng chẳng dám {nl}giữ đất biển
Kẻ cầm hồn thì chỉ biết cầm riêng
Kẻ cầm canh thì bị {nl}cầm tù phản biện
Kẻ cầm thú thì lại cầm lắm tiền

Ôi, ôi! “Nhất{nl} nhật tại tù thiên thu tại ngoại!”
Lời người xưa thật đúng chẳng sai
Thơ{nl} của bác ví chừng như ba phải:
Chỉ xót cho mình mà bác đảng cứ sửa {nl}sai!

Sai lại sửa, sửa lại càng sai
Sửa sai nhỏ thành sai vĩ {nl}đại
Sửa sai tạm thời thành sai mãi mãi
Biết bao giờ mới xóa bàn {nl}làm lại?!

Nghĩ mà thương cho người con gái
Yêu nước non giờ {nl}phải bốn năm tù
Cộng ba năm bị quản thúc tại gia tư
Chỉ vì tội nói{nl} “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam mãi mãi”
Ðúng chẳng sai! nhưng {nl}đảng lại muốn Việt Nam câm điếc đui mù!

lykhách
(source: http://www.vietcatholic.net/News/Html/77017.htm)
{nl}{nl}