CATFISH NHẬP TỪ VIỆT NAM CÓ NHIỄM THUỐC TRỪ SÂU VÀ TRỤ SINH

@ 18 February 2010 03:09 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Báo Washington Post cho hay cơ quan Quản Trị {nl}Thuốc và Thực phẩm FDA Hoa Kỳ vừa đưa ra một quan ngại về vấn đề an {nl}toàn thực phẩm, theo đó họ khám phá thấy có những độc chất cấm lưu hành{nl} như thuốc trừ sâu và trụ sinh bên trong cơ thể của một số cá catfish {nl}nhập cảng từ Việt Nam.
 
Tuy nhiên, ghi nhận cho {nl}thấy chưa có ai thiệt mạng do ăn phải những cá này. Một bản thảo về qui{nl} định cho thấy Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ USDA quyết định rằng loài cá này {nl}của Việt Nam nên được thêm vào trong chương trình mới, quyết định mà có{nl} nhiều khả năng sẽ bị các nhà nhập cảng chống đối quyết liệt. Bản thảo {nl}này cũng nói rằng chương trình điều phối catfish có thể cứu được 36 {nl}sinh mạng hằng năm. Nếu qui định này được công bố như dự tính trong {nl}tháng này, các nhà sản xuất catfish nước ngoài tiên liệu sẽ có nổ {nl}lớn.(SBTN)
{nl}{nl}