TỔNG TRƯỞNG DI TRÚ VÀ ÐA VĂN HÓA CANADA TIẾP XÚC VỚI CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI TORONTO

@ 18 February 2010 11:45 PM
Tin Toronto - Nhân dịp Hội Người Việt tổ {nl}chức tiệc Tất niên với sự tham dự của các hội đoàn và các thiện nguyện {nl}viên đã đóng góp công sức đưa đến sự thành công của Hội Chợ Tết Cộng {nl}đồng được tổ chức vào ngày 23 tháng giêng vừa qua. Buổi gặp gỡ cuối năm{nl} có sự hiện diện của Tổng trưởng Di trú và Ða Văn hóa Canada cùng các thành viên của đảng Bảo{nl} Thủ hiện đang cầm quyền tại Canada. Chương trình được tổ{nl} chức tại Trung tâm Văn hóa Nhật, thành phố Scarborough, Toronto. Thông tín{nl} viên SB-TN tại Toronto{nl} là Bích Trâm và John Trang gửi về phóng sự sau đây (video insert {nl}sbtn.net).

{nl}{nl}