GẠO XUẤT CẢNG GẶP NHIỀU THÁCH THỨC

@ 22 February 2010 03:51 PM
Tin An Giang - Nông dân đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch vụ đông {nl}xuân sớm với giá cao. Tuy nhiên, giá gạo xuất cảng của Việt Nam có thể {nl}bị ảnh hưởng từ một số nguyên nhân cả trong lẫn ngoài nước. Tỉnh Ðồng {nl}Tháp có 20 ngàn mẫu lúa đông xuân sớm, vụ này được mùa năng suất trung {nl}bình 7.7 tấn mỗi mẫu. Theo tin địa phương nông dân đã ra đồng ngay ngày{nl} 1 Tết để gặt lúa lấy hên. Một nông dân tiếc là mình làm đông xuân {nl}chính vụ phải gần tháng nữa mới thu hoạch, thời điểm hiện nay giá lúa {nl}khá cao. Dự báo năm nay cả nước có 7.5 triệu tấn gạo xuất cảng kể cả {nl}gạo tồn kho năm ngoái và gạo Cam Bốt.
 
Tuy nhiên,{nl} mức thực xuất có thể không quá 6 triệu tấn. Trong 3 tháng đầu năm, {nl}lượng gạo đông xuân và tồn kho cần xuất cảng cộng chung 4 triệu tấn, {nl}trong khi tính đến đầu tháng 2 các doanh nghiệp mới ký được hợp đồng {nl}gần 2.4 triệu tấn. Ðông xuân chính vụ khoảng 1.3 triệu mẫu bà con gieo {nl}sạ tích cực, các trà lúa phát triển rất tốt. Tình hình sâu rầy cũng chỉ{nl} bình thường như mọi năm, do bà con tích cực gieo sạ đúng thời điểm. {nl}Mọi năm vụ đông xuân trải dài 3 tháng mới xong, năm nay ước lượng là độ{nl} 1 tháng rưỡi thì hoàn tất. Doanh nhân ước tính giá thành lúa đông xuân{nl} vùng đồng bằng sông Cửu Long khoảng 2500 đồng một ký, giá bảo đảm có {nl}lời 30% là 4000 đồng một ký.
 
Việt Nam là nước {nl}xuất cảng gạo lớn thứ nhì thế giới, sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt{nl} Nam phá giá đồng tiền gần 9% trong vòng ba tháng vừa qua, làm cho giá {nl}gạo có chiều hướng giảm trên thị trường quốc tế. Các nhà nhập cảng dậm {nl}chân tại chỗ ngừng đặt hàng, với hy vọng giá gạo còn xuống thấp hơn. {nl}Ngoài ra, Bộ Thương Mại Thái Lan loan báo sẽ bán 1.5 triệu tấn gạo {nl}trắng tồn kho vào tháng tới và làm cho thị trường gạo đứng hẳn {nl}lại.(SBTN) {nl}{nl}