CÁC NỮ TU VÀ GIÁO DÂN BỊ ÐÁNH KHI ÐI THĂM ÐỒNG CHIÊM

@ 25 February 2010 08:48 PM
Hôm nay 24/02/2010 Ông Mạnh giáo dân Thái Hà đã dẫn một số nữ tu Mến {nl}Thánh Giá Tân Việt Saigon đến thăm và chúc Tết cha xứ Ðồng Chiêm

{nl}Lúc về, ra tới Cầu Xây thì bị một nhóm công an khoảng 12 người xông vào {nl}đánh.

{nl}Một số nữ tu bị thương nhẹ, còn ông Mạnh thì bị chúng đánh ngất xỉu. Sau{nl} đó bọn chúng bịt mặt giả làm giáo dân đến chở ông Mạnh đi cấp cứu. May {nl}mà các Sơ nhận ra kẻ vừa đánh mình. Sau đó giáo dân Nghĩa Ải đã đưa ông {nl}Mạnh về nhà thờ của họ sơ sứu.

{nl}Ông Mạnh đã được chuyển về Bệnh viện Việt Ðức

{nl}CTV chuacuuthe.com nhắn tin lúc 16g 24/2/2010
{nl}Thăm và chúc Tết cha xứ Ðồng Chiêm

{nl}

{nl}

{nl}Bị đánh ngất xỉu ngay cửa nhà này

{nl}

{nl}Công an bịt mặt đến xin chở ông Mạnh đi cấp cứu

{nl}

{nl}{nl}