Cái nhìn lạc quan của luật sư Lê Trần Luật

@ 25 February 2010 09:06 PM
{nl} Gia Minh, Biên tập viên RFA
{nl}{nl}
2010-02-23
{nl}{nl}

Các bản án nặng đối với những nhà bất đồng chính kiến mà nhà cầm {nl}quyền Hà Nội tuyên trong thời gian vừa qua khiến nhiều người cho rằng {nl}phong trào đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền tại Việt Nam đang đứng {nl}trước một giai đoạn khó khăn.

{nl}{nl}
{nl} {nl}

(Ảnh chup trang báo công an-online)
Luật sư Lê Trần Luật bi công an mời lên rất{nl} nhiều lần với đủ mọi lý do

{nl}
{nl}{nl}
{nl} {nl}{nl} {nl}

{nl}

Tuy{nl}nhiên một luật sư từng tham gia bào chữa cho một số dân oan, để rồi bị {nl}loại khỏi{nl}luật sư đoàn/ không được hoạt động trong ngành này tại Việt Nam nữa, {nl}luật sư Lê{nl}Trần Luật, vẫn tỏ ra lạc quan về phong trào đấu tranh cho dân chủ- nhân {nl}quyền{nl}trong nước.

{nl}

Kiểm soát và theo dõi chặt chẽ

{nl}

Gia{nl}Minh có cuộc nói chuyện đầu năm với Luật sư Lê Trần Luật. Trước hết ông {nl}cho biết{nl}về tình hình bản thân:

{nl}

LS{nl}Lê Trần Luật: Tết họ không cho tôi về quê, bắt tôi phải ở lại Tp Hồ Chí {nl}Minh để{nl}quản lý tôi. Cũng như mọi khi thôi: họ đi theo và bám sát tôi, canh giữ {nl}suốt{nl}ngày đêm.

{nl}{nl}
Trước Tết họ có nói với tôi nếu muốn về quê ăn Tết {nl}phải{nl}làm đơn xin phép. Tôi không làm đơn như thế và nói tôi có quyền đi về. {nl}Họ nói nếu{nl}có quyền thì cứ đi; nhưng đi họ sẽ bắt về thôi.
{nl}
LS{nl}Lê Trần Luật
{nl}
{nl}{nl}

{nl}

Gia{nl}Minh: Việc canh giữ đó có lệnh hay chỉ là ‘bất thành văn’ mà thôi?

{nl}

LS{nl}Lê Trần Luật: Ðó là ‘bất thành văn’; nhưng tôi không thể chống lại lệnh {nl}đó. Lý{nl}do nếu tôi chống, quyết chí chống, họ sẽ cho lực lượng an ninh đi theo {nl}áp giải{nl}đưa tôi về Ðồn Công An lại.

{nl}

Gia{nl}Minh: Như vậy việc không cho Luật sư về quê ăn Tết không hề có văn bản {nl}nào cả?

{nl}

{nl}
{nl} Luật sư Lê Trần Luật{nl}
{nl}
{nl} Luật sư Lê Trần Luật tranh đấu cho giáo dân. RFA file

LS{nl}Lê Trần Luật: Ðúng thế. Trước Tết họ có nói với tôi nếu muốn về quê ăn {nl}Tết phải{nl}làm đơn xin phép. Tôi không làm đơn nhưthế và nói tôi có quyền đi{nl} về. Họ nói nếu{nl}có quyền thì cứ đi; nhưng đi họ sẽ bắt về thôi.

Gia{nl}Minh: Dù không được về quê ăn Tết, ông có liên lạc được với những người {nl}cùng{nl}chí hướng đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền không?

{nl}

LS{nl}Lê Trần Luật: Trước Tết vào chiều 29 tôi có gặp những anh em trong nhóm {nl}‘Câu lạc{nl}bộ Nhà Báo Tự Do’. Họ chuẩn bị sẵn rồi, và tôi đến cuối cùng. Phía an {nl}ninh{nl}không có phản ứng gì khi tôi tham dự cuộc gặp mặt này.

{nl}

Gia{nl}Minh: Trước đây Luật sư có bào chữa cho một số người như Ký giả Trương {nl}Minh Ðức{nl}ở Kiên Giang, dân oan Lương Văn Sinh, Phan Văn Sào. Luật sư có theo dõi {nl}tình{nl}hình những người này thế nào không?

{nl}{nl}
Trước Tết vào chiều 29 tôi có gặp những anh em trong {nl}nhóm ‘Câu lạc{nl}bộ Nhà Báo Tự Do’. Họ chuẩn bị sẵn rồi, và tôi đến cuối cùng. Phía an {nl}ninh{nl}không có phản ứng gì khi tôi tham dự cuộc gặp mặt này.
{nl}
LS{nl}Lê Trần Luật
{nl}
{nl}{nl}

{nl}

LS{nl}Lê Trần Luật: Tôi có hỏi thăm gia đình và được biết tin các vị ấy vẫn {nl}khỏe. Trừ{nl}anh Phan Văn Sào thì nghe vợ nói lại sức khỏe của anh này suy sụp nhiều.{nl} Anh{nl}Lương văn Sinh chỉ có một bà chị ở Hàm Tân. Trước đây liên lạc về anh {nl}Lương Văn{nl}Sinh thì qua một người quen khác, nay người đó đi rồi nên không liên lạc{nl} được;{nl}không biết tình hình như thế nào.

{nl}

Khó mà dập tắt{nl}được phong trào dân chủ

{nl}

Gia{nl}Minh: Dù có những trở ngại nhưng theo nhìn nhận của Luật sư, tình hình {nl}đấu{nl}tranh cho dân chủ- nhân quyền trong năm nay ra sao?

{nl}

{nl}
{nl} Gia đình luật sư Lê Trần Luật{nl}
{nl}
{nl} Gia đình luật sư Lê Trần Luật
{nl}
{nl}{nl}
{nl}
{nl}LS{nl}Lê Trần Luật: Tôi nghĩ Nhà Nước sẽ không bao giờ đàn áp được những tiếng{nl} nói{nl}dân chủ. Mỗi một người đi tù như thế là tấm gương cho người khác. Tôi {nl}tin rằng{nl}trong năm nay phong trào dân chủ, tiếng nói của người dân sẽ mạnh hơn. {nl}Bằng chứng{nl}đó là những động thái tích cực ngay từ đầu năm: truyền đơn được rải tại {nl}tám tỉnh{nl}thành. Tôi tin một dấu hiệu tích cực như thế sẽ có tác động chung đến {nl}phong{nl}trào, và sẽ đẩy phong trào ở một mức độ cao hơn. Trong năm 2009 Nhà Nước{nl} đàn áp{nl}phong trào rất tàn khốc; nhưng điều đó không có nghĩa phong trào dân chủ{nl} sẽ đi{nl}xuống, tôi tin phong trào sẽ tiếp tục đi lên nữa.

{nl}{nl}
Tôi nghĩ Nhà Nước sẽ không bao giờ {nl}đàn áp được những tiếng nói{nl}dân chủ. Mỗi một người đi tù như thế là tấm gương cho người khác. Tôi {nl}tin rằng{nl}trong năm nay phong trào dân chủ, tiếng nói của người dân sẽ mạnh hơn. {nl}Bằng chứng{nl}đó là  ngay từ đầu năm: truyền đơn được rải tại tám tỉnh{nl}thành.
{nl}
LS{nl}Lê Trần Luật
{nl}
{nl}{nl}

{nl}

Gia{nl}Minh: Năm nay chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng Cộng Sản Việt Nam vào năm tới, {nl}nên có{nl}đánh giá cho rằng sẽ có những biện pháp mạnh hơn tại Việt Nam?

{nl}

Luật{nl}sư Lê Trần Luật: Tôi có nghe nhưng tôi không đồng ý cách thức đánh giá {nl}đó. Các{nl}chính trị gia cho rằng trước Ðại hội Ðảng sẽ có đàn áp, bố ráp phong {nl}trào để{nl}chuẩn bị cho sự kiện đó. Tôi cho rằng đó là cách nhìn chưa toàn diện.

{nl}

Theo tôi{nl}nên có cách nhìn khác: tại sao không nghĩ đến sự phân hóa bên trong Ðảng{nl} Cộng sản?{nl}Trong khi có nhóm quyền lực chủ trương đàn áp phong trào dân chủ, sẽ có {nl}nhóm{nl}quyền lực ủng hộ phong trào dân chủ.

{nl}

Gia{nl}Minh: Lối nghĩ đó có lạc quan, và mâu thuẫn đối với những diễn biến xảy {nl}ra, nhất{nl}là đối với phiên xử bốn người: Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần {nl}Huỳnh Duy{nl}Thức, Lê Thăng Long?

{nl}

Luật{nl}sư Lê Trần Luật: Theo tôi không mâu thuẫn. Ðiều đó chỉ cho thấy nhóm bảo{nl} thủ{nl}theo đường lối Cộng Sản vẫn còn mạnh. Và tôi nghĩ mỗi năm chiều hướng sẽ{nl} sáng sủa{nl}hơn, đó là qui luật tất yếu.

{nl}

Gia{nl}Minh: Cám ơn Luật sư về những ý kiến và chia xẻ vừa rồi.

{nl}{nl}

Theo dòng thời sự:

{nl}{nl}{nl} {nl}{nl}
{nl}{nl}