VIỆT NAM BÁC BỎ CÁC ÐỀ NGHỊ CỦA THIỀN SƯ NHẤT HẠNH

@ 25 February 2010 10:03 PM
Tin{nl} Hà Nội - Sau khi bản kiến nghị 12 điểm của Thiền sư Nhất Hạnh công bố {nl}rộng rãi khắp thế giới, kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thay đổi{nl} cách đối xử đối với tôn giáo và thả những nhà bất đồng chính kiến đang{nl} bị giam giữ nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sắp tới, Hà Nội vẫn {nl}giữ im lặng trong nhiều ngày cho tới ngày hôm qua, một viên chức nhà {nl}nước đã chính thức công bố bác bỏ tất cả những lời kêu gọi này. Mặc dù {nl}đây không phải là lời công bố chính thức của nhà nước Cộng sản Việt {nl}Nam, nhưng giới quan sát cho rằng đây cũng là quan điểm không thay đổi {nl}của Hà Nội từ trước tới nay. Ông Nguyễn Thế Doanh, nguyên Trưởng ban {nl}Tôn Giáo Nhà Nước nói Việt Nam đã từ lâu thực hiện việc ân xá cho những{nl} tù nhân cải tạo tốt mà không cần phải nghe đề nghị của Thiền sư Nhất {nl}Hạnh rồi mới làm.
 
Ðương sự cũng nói Việt Nam {nl}không có tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị mà chỉ có tù hình sự, {nl}xét xử những người vi phạm luật pháp của Việt Nam mà thôi. Sau khi vụ {nl}đàn áp tăng thân Bát Nhã xảy ra, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã kêu gọi {nl}tăng thân bình tĩnh và không có bất cứ hành động bạo loạn nào. Hơn 400 {nl}tăng thân sau đó bị đuổi khỏi nơi họ tu tập, và nhà nước quy kết là họ {nl}tu tập bất hợp pháp.(SBTN)
{nl}{nl}