HẢI QUÂN MỸ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NHÂN ÐẠO TẠI 6 QUỐC GIA Á CHÂU

@ 27 February 2010 08:50 AM

Tin Honolulu - Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết sẽ gửi tàu bệnh viện có tên là USNS Mercy đến Việt Nam, Cam Bốt, Nam Dương và Ðông Timor vào giữa tháng 6 và tháng 9. Ngoài ra sẽ có những chuyến hải hành với mục tiêu tương tự đến Palau và Papua New Guinea. Các bác sĩ, kỹ sư trên tàu bện viện sẽ đến từ 6 quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Dự định này là một phần của chương trình viện trợ nhân đạo hàng năm của Hải quân Hoa Kỳ.

Theo nguồn tin này, những bác sĩ tham gia các chuyến hải hành vì mục đích nhân đạo của Hải quân Hoa Kỳ sẽ chẩn bệnh, phát thuốc, kể cả phẫu thuật miễn phí cho dân chúng địa phương. Các kỹ sư sẽ sửa chữa trường học, trạm y tế và xây dựng hạ tầng. Hạm đội Thái Bình Dương thực hiện các chương trình viện trợ nhân đạo như vừa kể từ năm 2005. Mục tiêu của các chương trình này nhằm tăng cường quan hệ giửa các quốc gia trong vùng và thúc đẩy sự hợp tác với các quốc gia khác.(SBTN)