CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN BỐ CHƯA CẦN THIẾT PHẢI CÓ ÐA ÐẢNG

@ 2 March 2010 02:45 AM
Tin Hà Nội - Chủ tịch Quốc Hội Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú {nl}Trọng hôm qua đã lặp lại quan điểm của Ðảng Cộng sản Việt Nam, là chưa {nl}thấy sự cần thiết khách quan phải có đa đảng ở Việt Nam. Phát biểu mới {nl}nhất của họ Nguyễn được đưa ra trong trả lời phỏng vấn hãng thông tấn {nl}Express Ấn Ðộ khi đang viếng thăm chính thức nước này. Tin tức do {nl}truyền thông thông trong nước trích dẫn câu hỏi của hãng thông tấn Ấn {nl}Ðộ Express hỏi ông Chủ tịch quốc hội Cộng sản Việt Nam là có nghĩ rằng {nl}đã đến lúc chín muồi để Việt Nam có hệ thống đa đảng, hoặc có các đảng {nl}khác ngoài Ðảng Cộng sản Việt Nam. Và trả lời của đương sự cũng tương tự{nl} như nhiều phát biểu lâu nay của những lãnh tụ Cộng sản Hà Nội.
 
{nl}
Lâu nay nhiều người trong nước lên tiếng đòi hỏi phải hủy bỏ Ðiều 4{nl} trong hiến pháp về vị trí cầm quyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tuy {nl}nhiên nhiều người công khai kêu gọi đa nguyên, đa đảng hay đòi hỏi nhân{nl} quyền và tự do tôn giáo đã bị kết án theo điều 79, và 88 Bộ luật hình {nl}sự Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}