PHỤ TÁ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO HOA KỲ LÊN TIẾNG ÐÒI HỎI VIỆT NAM CẦN CẢI THIỆN NHÂN QUYỀN

@ 5 March 2010 01:12 PM
Tin{nl} Hoa Thịnh Ðốn - Việt Nam cần phải tăng tiến thành tích về nhân quyền {nl}nếu muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, Phụ tá Bộ trưởng {nl}ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell tuyên bố điều này tại Hạ viện Hoa Kỳ {nl}vào chiều hôm qua, và cho biết sẽ công du Việt Nam và Lào vào tuần tới {nl}với tư cách đặc sứ của Mỹ nhằm thảo luận với hai quốc gia này nhiều vấn{nl} đề cần quan tâm. Ðiều trần trước Ủy ban ngoại giao Hạ viện Mỹ về {nl}chuyến công tác sắp tới, Ðặc sứ Kurt Campbell nói Hoa Kỳ cần phải nói {nl}rõ với Việt Nam những mối quan tâm thực sự về sự thụt lùi của Việt Nam {nl}trong các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo trong những năm gần đây. {nl}Ông nói trong khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn muốn có quan hệ {nl}gần gũi hơn với Hoa Kỳ vì những lý do chiến lược, nhưng sẽ khó lòng có {nl}được mối quan hệ như vậy ngoại trừ Việt Nam thực hiện những biện pháp {nl}chuyên biệt để cải thiện tình hình trong nước.
 
Hoa{nl} Kỳ gần đây tỏ ra quan tâm về việc Việt Nam kết án và tống giam một loạt{nl} những người bất đồng chính kiến, ức chế truyền thông một cách nghiêm {nl}ngặt và có những hành động được mô tả là sách nhiễu có hệ thống đối với{nl} các tăng sinh môn đồ của thiền sư Thích Nhất Hạnh, cũng như các giáo {nl}dân Công giáo tại Thái Hà, Ðồng Chiêm và một số nơi khác.(SBTN)
{nl}{nl}