Vẻ vang thay con gái đất Gò Công

@ 8 March 2010 03:10 AM
{nl}Xem màn ảnh TV
Thấy Công Nhân vẫn khỏe
Ra khỏi tù Thanh Hóa
Ra khỏi chỗ đọa đày

Lòng mừng vui khôn tả
Tình nhân loại đồng bào
Nhân đấu tranh dân chủ
Ðòi đạp đổ bất công

Chúng bảo Nhân thất bại
Ðã phá hỏng cuộc đời
Nhân nghiêm khắc trả lời
Mới làm hết phần tôi
Chín mươi triệu đồng bào
Cả trong ngoài đất nước
Mỗi người một bàn tay
Hãy cùng nhau đứng dậy
Ðập gông cùm xiềng xích

Giành lại quyền dân ta
Giành tự do dân chủ
Không thỏa hiệp đầu hàng
Với bọn người bán nước
Vẻ vang thay con gái đất Gò Công

Nguyen-WA