2 THÁNG 64 VỤ ÐÌNH CÔNG GIẢM 30 VỤ SO VỚI NĂM 2009, HƠN 500 CÔNG NHÂN HÃNG PHÁP DESIGN INTERNATIONAL Ở SAIGON ÐÌNH CÔNG

@ 12 March 2010 09:54 AM
Tin Saigon - Tình hình công nhân đình công vẫn là một vấn đề nan {nl}giải tại Việt Nam, bất kể nhà nước Cộng sản Việt Nam đã sử dụng nhiều {nl}biện pháp an ninh ngăn ngừa. Trong tuần này hơn 500 công nhân tại một {nl}công ty 100% vốn đầu tư của Pháp đã đình công. Lý do đình công tại Công{nl} ty Design International tại quận Thủ Ðức vì khiếu nại cách tính sản {nl}phẩm. Theo lời các công nhân, từ đầu tháng giêng, công ty áp dụng việc {nl}khen thưởng cho công nhân phân xưởng Thủ Ðức nếu toàn xưởng đạt chỉ {nl}tiêu 15,000 sản phẩm. Trong 4 tuần đầu, công ty tính khá đầy đủ nhưng {nl}trong tuần thứ 5, ban giám đốc cho biết toàn xưởng chỉ đạt 14,953 sản {nl}phẩm, thấp hơn so với quy định nên không thưởng năng suất cho công {nl}nhân.
 
Trong khi đó,  tập thể CN lại cho biết họ {nl}đã làm vượt chỉ tiêu. Cuối cùng ông Guy Peemans, Tổng Giám đốc Công ty {nl}Design International phải tuyên bố vẫn thưởng năng suất tuần 5 cho tất {nl}cả công nhân với mức thưởng 100%, công nhân mới chịu đi làm trở lại. {nl}Như vậy là trong 2 tháng đầu năm cả nước xảy ra 64 vụ đình công, chỉ {nl}riêng trong tháng 2 cả nước đã xảy ra 26 vụ đình công. Như vậy, trong 2{nl} tháng đầu năm đã xảy ra 64 vụ đình công, giảm 30 vụ so với năm {nl}2009.(SBTN)
{nl}{nl}