ỦA!!!

@ 12 March 2010 09:57 AM
Ðọc bài "Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng ép Cha xứ Cồn Dầu giảng ép dân ký giấy đồng ý giải tỏa" (http://vietcatholic.net/News/Html/77768.htm) tôi thấy ông Bí thư Nguyễn Bá Thanh hơi bị hỗn? Ông là đại diện của đảng sao lại thân hành đi lo giải quyết chuyện giữa nhà nước với dân? Hay là đảng của ông không còn chuyện gì làm nên bây giờ ông phải đi "đánh thuê" như thế?

{nl}Ðiều đáng nói ở đây hơn cả chuyện "đá lộn sân" là cái cách ông đi thuyết{nl} phục dân Cồn Dầu. Sao cư xử như "quần chúng tự phát" vậy? Sao phải vào {nl}nhà thờ ép cha xứ Cồn Dầu làm chuyện "thất đức" vậy? Ép không được thì {nl}quay sang hù dọa, nào là "tháng tư này, ông sẽ cho hàng ngàn xe ủi {nl}đất đến san bằng ruộng vườn và lấp cánh đồng Cồn Dầu cho dù dân có đồng ý{nl} hay không", rồi tới "đất đai là của nhà nước, nhân dân chỉ là {nl}người sử dụng, khi cần thì nhà nước có quyền đòi lại để xây dựng phát {nl}triển". Những câu nói "bất hủ" như thế có lẽ nên ghi vào sử sách {nl}lãnh đạo của ông "vua" này mới được...{nl}

{nl}Thật là hết chỗ nói với ông bí thư Nguyễn Bá Thanh này! Ông muốn làm {nl}Phạm Quang Nghị thứ hai với những câu nói "hồ đồ" mới đây chăng?{nl}

{nl}Có lẽ ông Thanh quyền lực lớn lắm nên dù có nói bậy nhưng vẫn yên vị {nl}trên ghế... Hay ông sẽ là ứng cử viên chức tổng bí thư của Việt Nam sắp {nl}tới không chừng!!!{nl}

{nl}HIẾU MINH
(source: http://www.dcctvn.net/zzweb/99729ua.html)
{nl}{nl}