THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức lễ Húy nhật lần thứ 31 của Ðức cố Ðệ Nhị Tăng Thống Thích Giác Nhiên

@ 15 March 2010 06:46 AM
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 9.3.2010

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức lễ Húy nhật lần thứ 31 của Ðức cố Ðệ Nhị Tăng Thống Thích Giác Nhiên

PARIS, ngày 9.3.2010 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ Huế Bản Tin số 1 về lễ Húy Nhật lần thứ 31 của Ðức Cố Ðệ Nhị Tăng Thống Thích Giác Nhiên.

Thừa ủy nhiệm Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Hòa Thượng Thích Diệu Tánh, chư Thượng tọa Thích Chí Thắng, Thích Tánh Nhơn, Thích Chơn Niệm, Thích Chơn Phương cùng chư vị Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng và Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Thừa Thiên đã vân tập về Tổ Ðường Thiền Tôn nơi tôn trí Ðức Cố Ðệ Nhị Tăng Thống để hành lễ.

Sau đây là Bản tin số 1 tường thuật đầy đủ lễ húy nhật lần thứ 31 của Ngài :


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BAN ÐẠI DIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ
Văn phòng: Chùa Phước Thành, số 360 Phan Chu Trinh - Huế, ÐT : (054) 3821122
---------------------------------------------------------------------------------------------

Phật Lịch: 2553                                                          Số: 001/BÐD/TTH/BT

 

BẢN TIN SỐ 1
 

Kính trình:

Ðại lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống
kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng,

Hôm 04/1/Canh Dần, trên vùng đất Cố đô, không khí trở nên trầm lắng và sâu sắc khi mùa xuân đón nhận những cơn mưa phùn gió bấc, mang đến một cái lạnh đậm đà xứ Huế. Cũng nhân dịp nầy, tại Tổ Ðình Thiền Tôn, nơi đức Ðệ nhị Tăng thống viên tịch, đã tiến hành tổ chức lễ Húy Nhật lần thứ 31 của Ngài, để ghi nhớ những công lao của Ngài đối với Phật giáo.

Thể theo tinh thần đó, phụng thừa ủy nhiệm của Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN vào lúc 14g 30, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Hòa Thượng Thích Diệu Tánh, Thích Chí Thắng, Thích Tánh Nhơn, Thích Chơn Niệm, Thích Chơn Phương cùng chư vị Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng và Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Thừa Thiên đã vân tập về Tổ Ðường Thiền Tôn nơi tôn trí Ðức Cố Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN húy thượng Trừng hạ Thủy hiệu Thích Giác Nhiên để dâng lễ cúng dường nhân ngày kỷ niệm húy nhật lần thứ 31 ngày Ðức Ðệ Nhị Tăng Thống an nhiên thị tịch.

Trước bàn Tổ nơi tôn trí chân dung đức Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN. Thay mặt Hội Ðồng Lưỡng Viện và Ban Ðại Diện Thừa thiên - Huế, chư tôn đức kính cẩn quỳ gối dâng lên Ngài hai lẵng hoa mang dòng Chữ “Hội Ðồng Lưỡng Viện GHPGVNTN thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN”- “Ban Ðại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN”.

Trước Nghi Án của đức Ðệ nhị Tăng thống, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống kiêm Phó Viện Trưởng VHÐ GHPGVNTN, thay mặt cho toàn thể chư tôn đức dâng lên lời tác bạch:

“Ngưỡng bạch đức Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN,

“Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 31, ngày mà Ngài đã an nhiên thị tịch. Chúng con đang quỳ trước di ảnh của Ngài, những thành viên đại diện Hội đồng Lưỡng Viện, đại diện Ban Ðại Diện GHPGVNTN/TT Huế, đại điện Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử tỉnh Thừa Thiên, xin được dâng hương dâng hoa lên Ngài để tưởng niệm công đức cao sâu của Ngài trong sự nghiệp lãnh đạo GHPGVNTN. Chúng con nguyện xin kế thừa Phật sự của GHPGVNTN mà Ngài để lại. Kính xin Ngài gia hộ cho chúng con đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nghị lực để gánh vác Phật sự và sớm hoàn thành chí nguyện phục hoạt GHPGVNTN đem lại sự an bình cho muôn loài chúng sanh. Chúng tôi cũng kính chúc chư tăng trong bổn tự là những vị đệ tử của đức Ðệ nhị Tăng Thống GHPGVNTN. Xin chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe để lo Phật sự và làm nơi nương tựa cho hàng tứ chúng để xứng đáng là người đệ tử của đức Ðệ nhị Tăng Thống GHPGVNTN.”

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Chánh Thư Ký Ban Ðại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên, đệ tử của Ðức Ðệ Nhị Tăng Thống có lời đáp từ :

“Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng trong Hội đồng Lưỡng Viện và Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Ðại Ðức trong Ban Ðại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên và đại diện Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Thừa Thiên. Chúng con xin đại diện cho hàng đệ tử của Thầy chúng con là Ðức Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN xin được đê đầu đãnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa trong Hội Ðồng Lưỡng Viện và Ban Ðại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế. Quý ngài đã không quản ngại tuổi già sức yếu cũng như thời tiết giá lạnh đến tại Tổ Ðình Thiền Tôn để dâng hương hoa và đãnh lễ Giác Linh Thầy chúng con. Chúng con nguyện xin được lắng nghe và thực hiện sự chỉ đạo của Hội Ðồng Lưỡng Viện để khỏi phụ lòng giáo dưỡng của Thầy chúng con là Ðức Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN ngỏ hầu sớm phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.”

Sau đó, Hòa Thượng Chánh thư ký xướng lạy : Nhất tâm đãnh lễ Ðức Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN Húy thượng Trường hạ Thủy hiệu Giác Nhiên Ðại lão Hòa Thượng Giác Linh tam bái.

Buổi lễ kết thúc trang nghiêm trong không khí ấm áp vô cùng đạo vị.

Huế, ngày 5/03/2001
T.U.N Hòa Thượng Chánh Ðại Diện
Phó Ban Ðại Diện GHPGVNTN/TT Huế
(đã ấn, ký)
Tỳ Kheo Thích Chí Thắng