ỦY HỘI TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ NHẬN ÐỊNH VỀ VIỆC LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ ÐƯỢC TỰ DO

@ 17 March 2010 03:20 AM
Tin{nl} Hoa Thịnh Ðốn - Ông Scott Flipse, Ủy viên Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn {nl}Giáo Quốc Tế USCIRF cũng đã đón mừng tin Linh mục Nguyễn Văn Lý được tự {nl}do, và nói việc đó xác nhận là sự lưu tâm của quốc tế cũng như hành {nl}động của Hoa Kỳ đã đem lại kết quả. USCIRF từng đề nghị đưa Việt Nam {nl}vào danh sách các quốc gia cần được lưu tâm vê tự do tôn giáo, và ông {nl}này cho biết sự quan ngại về tình trạng nhân quyền và đàn áp tự do tôn {nl}giáo ở Việt Nam vẫn còn nguyên. Ông nói tình trạng đàn áp tôn giáo {nl}không phải chỉ xảy ra với cha Lý, mà đối với nhiều tổ chức tôn giáo {nl}hoạt động độc lập. Trong chuyến đi vừa qua tại Việt Nam, các thành viên {nl} của ủy ban đã gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, luât sư Nguyễn Văn Ðài và {nl}luật sư Lê Thị Công Nhân, cũng như linh mục Phan Văn Lợi ở Huế và Hoà {nl}thượng Thích quảng Ðộ ở Saigon, hai nhân vật đang bị quản chế, mà ủy {nl}ban coi như còn bị giam giữ vì họ vẫn mất tự do.

Về việc đề nghị Quốc {nl}hội thông qua dự luật nhân quyền cho Việt Nam, ông Flipse cho biết Quốc{nl} hội Hoa Kỳ sẽ sớm thảo luận dự luât đó trong năm nay. {nl}
Ông nói bộ ngoại giao Mỹ đã nói công khai với Quốc hội rằng Việt {nl}Nam thụt lùi trong lĩnh vực nhân quyền, cũng là điều Ủy Hội Hoa Kỳ về {nl}tự do tôn giáo quốc tế vẫn đưa ra trong suốt 4 năm qua. Việt Nam có {nl}khoan dung cho một số tổ chức tôn giáo, nhưng lại siết chặt bàn tay {nl}kiểm soát đối với hoạt động của những tổ chức tôn giáo độc lập, hay với{nl} những ai bị coi là thách đố về về chính trị đôi với Nhà nước, hoặc {nl}những người đối lập chính trị có tổ chức. Những điều đó chứng tỏ Hà Nội{nl} không mấy tiến bộ về tự do tôn giáo, và Hoa Kỳ có thể đem lại những {nl}tác động mạnh trong mối quan hệ song phương khi nêu những vấn đề đó với {nl}Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}