THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 13 ở Genève : Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tố cáo chính sách nhân quyền hai mặt và dối gạt của Hà Nội

@ 17 March 2010 03:26 AM
THÔNG {nl}CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI GENEVE NGÀY 16.3.2010
{nl}
{nl}
{nl}
{nl} Tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ {nl}lần thứ 13 ở Genève:
{nl} {nl}Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tố cáo chính sách nhân quyền hai {nl}mặt và dối gạt của Hà Nội

 
GENEVE, ngày 16.3.2010 (QUÊ MẸ) - Nhân danh Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Hành động chung cho Nhân quyền, ông Võ Trần Nhật đã lên tiếng tố cáo ngày hôm nay, thứ ba 16.3.2010, tại khóa họp lần thứ 13 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève, về chính sách nhân quyền hai mặt và dối gạt của nhà cầm quyền Hà Nội đang gây tạo “không khí sợ hãi” tại Việt Nam.
 
Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng tuyên bố tôn trọng các quyền cơ bản và hợp tác với các cơ cấu LHQ, nhưng trong thực tế thì lại bóp nghẹt tư do ngôn luận, vũ trang sự đàn áp bắng một lô pháp lý, và khước từ trắng trợn mọi sự khuyến thỉnh của LHQ nhằm thăng tiến nhân quyền. Việt Nam tiếp tục khước từ các Báo cáo viên Ðặc nhiệm đến Việt Nam điều tra nhân quyền trên các lĩnh vực Tự do tư tưởng và ngôn luận, tự do tôn giáo, nạn tra tấn, tình trạng những người Bảo vệ nhân quyền và Tổ Hành động chống bắt bớ trái phép.
 
Ông Võ Trần Nhật kêu gọi Hội đồng Nhân quyền LHQ hãy khẩn cấp quan tâm đến thảm trạng nhân quyền Việt Nam.
 
Tại hội trường đông đảo các Phái đoàn Chính phủ và các Phái đoàn Phi chính phủ có quy chế tham vấn LHQ, ông phát biểu như sau :
 
“Hành động chung cho Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, hết sức quan tâm đến lời tuyên bố lừa bịp của phái đoàn Việt Nam tại hội trường này về vấn đề nhân quyền, đặc biệt cuộc đàn áp tàn bạo bóp nghẹt mọi hình thức biểu tỏ tự do ngôn luận làm bao trùm một không khí sợ hãi tại Việt Nam.
 
“Năm ngoái, tại cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Toàn diện (UPR, Universal Periodic Review) bất chấp các quyền cơ bản của người công dân, Việt Nam đã bác bỏ mọi sự khuyến thỉnh cụ thể nhằm cải tiến nhân quyền.
 
“Ðúng như vậy, Việt Nam tiếp tục bảo trì nền pháp lý nhằm hủy tiêu tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng và tôn giáo dưới các điều luật mơ hồ gọi là “an ninh quốc gia” hay “trật tự công cộng”. Dưới Pháp lệnh 44 về “quản chế hành chính” các nhà bất đồng chính kiến bị quản chế 2 năm không thông qua sự xét xử tại tòa án, hoặc bị đưa vào nhà thương điên. Những người Bảo vệ Nhân quyền bị bắt giam theo tội danh “lợi dụng dân chủ, tự do chống phá quyền lợi của Nhà nước” hoặc “tuyên truyền chống phá Xã hội chủ nghĩa”. Những nhà báo quá tò mò bị sa thải, bị phạt số tiền lớn hay bị bắt giam.
 
“Việt Nam tuyên bố mong muốn hợp tác với các cơ cấu LHQ, thế nhưng lại từ khước tiếp đón các Báo cáo viên Ðặc nhiệm LHQ trên các lĩnh vực tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nạn tra tấn và Tổ Hành động Chống Bắt bớ Trái phép, mà cộng đồng thế giới không ngừng đòi hỏi.
 
“Hơn thế nữa, chỉ hai tuần lễ sau ngày phúc trình trước Hội đồng Nhân quyền LHQ theo thể thức Kiểm điểm Thường kỳ Toàn diện, Việt Nam tuyên án trắng trợn 9 nhà hoạt động cho dân chủ qua một phiên tòa giả trá : Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tỉnh, Ngô Quỳnh, Nguyễn Kim Nhân, Vũ Văn Hùng, Trần Ðức Thạch và Phan Văn Trội. Tất cả những người này đã được Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam can thiệp và được Tổ Hành động Chống Bắt bớ Trái phép của LHQ tuyên vinh như những người bị bắt bớ trái phép theo Ý kiến 1/2009, tháng 5.2009.
 
“Trong hai ngày 28.12.2009 và 20.1.2010, Việt Nam tuyên án thêm 5 nhà bất đồng chính kiến khác từ 5 đến 16 năm tù khi nại lý họ có “những hành động nhằm lật đổ chính quyền” mặc dù những người này chỉ đòi hỏi ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền : Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù), Nguyễn Tiến Trung (7 năm), Trần Anh Kim (5 năm rưỡi), Lê Công Ðịnh (5 năm) và Lê Thăng Long (5 năm).
 
“Ngoài ra, Hành động chung cho Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, xin nhắc nhở Hội đồng trường hợp Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, nhà bất đồng chính kiến nổi danh, nhà lãnh đạo tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vẫn tiếp tục bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon trên 28 năm ròng, không lý do và không được xét xử.
 
“Bằng chính sách nhân quyền hai mặt, Nhà cầm quyền Việt Nam đang thách thức cộng đồng nhân loại, nhất là kiên trì một cách có ý thức nhằm đẩy lùi mọi hy vọng cho nhân quyền và tự do dân chủ được tôn trọng tại Việt Nam. Tình trạng quá khẩn cấp để cho Hội đồng Nhân quyền LHQ phải nắm lấy cơ hội và chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền mà nạn nhân thương tâm hiện nay là toàn khối công dân Việt Nam”.