ÂN XÁ QUỐC TẾ KÊU GỌI TRẢ TỰ DO VĨNH VIỄN CHO LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ

@ 18 March 2010 11:46 PM
Tin{nl} Luân Ðôn - Tổ chức Ân Xá Quốc Tế ngày hôm qua kêu gọi Cộng sản Việt Nam{nl} trả tự do vô điều kiện và vĩnh viễn cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, sau {nl}khi Hà Nội cho Linh mục Lý tạm thời rời khỏi cảnh lao tù trong 12 tháng{nl} để trị bệnh. Qua bản thông cáo, chuyên gia Brittis Edman của Tổ chức {nl}Ân Xá Quốc Tế chuyên khảo cứu về Việt Nam cho biết điều cần nói trước {nl}tiên là lẽ ra Linh mục Lý phải không bao giờ bị giam giữ. Vì thế việc {nl}Hà Nội phóng thích Linh mục Lý phải vô điều kiện và vĩnh viễn, cũng như{nl} ngài phải được điều trị thích hợp. Tổ chức Ấn Xá Quốc Tế cho rằng việc{nl} Linh mục Lý được rời khỏi nhà tù chỉ là một bước tích cực rất hạn chế {nl}giữa lúc Cộng sản Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp nhân quyền, dân {nl}chủ.
 
Chỉ trong vòng 6 tháng qua, Hà Nội đã bỏ {nl}tù 16 nhà bất đồng chính kiến, và hiện còn hàng chục người khác bị giam{nl} giữ vì chỉ trích chính sách nhà nước. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế trụ sở đặt{nl} tại Luân Ðôn, nhấn mạnh rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải cho {nl}phép những người bất đồng chính kiến hoạt động trong ôn hòa, cho phép {nl}tự do hội họp và tự do phát biểu, theo đúng nghĩa vụ mà họ đã ký kết {nl}với quốc tế, đồng thời Hà Nội phải phóng thích tất cả tù nhân lương {nl}tâm.(SBTN)

{nl}{nl}