MỸ MUỐN ÐẨY MẠNH HỢP TÁC DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI VIỆT NAM, CÓ PHẢI LÀ DẤU HIỆU ÐỐI ÐẦU VỚI TRUNG CỘNG

@ 18 March 2010 11:46 PM
Tin Hà Nội - Một viên chức phụ trách năng lượng quốc tế của Bộ {nl}Ngoại giao Mỹ cho biết muốn đẩy mạnh việc hợp tác thăm dò và phát triển{nl} của các công ty Mỹ trong việc khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam. {nl}Tại cuộc họp báo chiều ngày hôm qua ở Hà Nội, ông David Goldwyn, Ðiều {nl}phối viên về các vấn đề Năng lượng quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho {nl}hay Mỹ đã tuyên bố không chấp nhận áp lực của bất cứ chính phủ nào lên {nl}hoạt động của các công ty này dù ở Cộng sản Việt Nam hay ở đâu". Ông {nl}David Goldwyn, Ðiều phối viên phụ trách các vấn đề an ninh năng lượng {nl}quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ. "Mỹ sẵn sàng thảo luận với bất cứ chính phủ {nl}nào gây khó khăn cho quyền hoạt động chính đáng của các công ty Hoa Kỳ.{nl}
 
Trước đó Trung Cộng đã gây áp lực mạnh mẽ lên {nl}hãng dầu khí Exxon Mobil của Mỹ để buộc hãng này rút lui khỏi thỏa {nl}thuận hợp tác thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam với Petro Vietnam. Vị{nl} viên chức phụ trách về an ninh năng lượng quốc tế này cho hay Mỹ đánh {nl}giá Việt Nam là một trong 10 nước có tiềm năng to lớn về năng lượng {nl}trên thế giới, đặc biệt là khí thiên nhiên. Ông Goldwyn đã họp với đại {nl}diện bộ Công thương, Tài chính, Petrovietnam, EVN và các công ty Mỹ ở {nl}Việt Nam nhằm tìm hiểu các cách thức khai thác những tài nguyên này, {nl}cũng như tối đa hóa việc sử dụng khí thiên nhiên để sản xuất điện. Viên{nl} chức này cho hay chính phủ Mỹ khuyến khích các công ty Mỹ tham gia đấu{nl} thầu xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam, nhưng nhấn mạnh là hy{nl} vọng Hà Nội sẽ cho đấu thầu mở và công bằng cho tất cả các công ty.
{nl}
 
Ðược biết các doanh nghiệp Nga và Nhật Bản đã bày tỏ {nl}sự quan tâm đến dự án này của Việt Nam, cho dù ai cũng ngại là Hà Nội {nl}sẽ dành nhiều ưu tiên hơn cho quan thày Trung cộng hay Nga.(SBTN)
{nl}{nl}