HỘI ÐỊA LÝ QUỐC GIA HOA KỲ THỪA NHẬN THIẾU SÓT VỀ BẢN ÐỒ HOÀNG SA

@ 18 March 2010 11:49 PM
Tin{nl} tổng hợp - Cách đây vài ngày, trên trang web của Hội Ðịa Lý Quốc Gia {nl}Hoa Kỳ National Geographic Society, đã đăng thông báo về vấn đề gọi tên {nl}quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của Hội. Sau khi khẳng định Hội là một tổ{nl} chức phi chính trị và phi lợi nhuận, Hội xác nhận là quần đảo Hoàng Sa{nl} đã bị Trung Cộng chiếm và quản lý từ năm 1974. Vì lý do đó trên bản {nl}đồ, Hội đã chỉ ghi tên China phía dưới quần đảo Hoàng Sa.
 
{nl}
Tuy nhiên, Hội Ðịa Lý Mỹ cũng thừa nhận thiếu sót khi chỉ ghi tên {nl}Trung Cộng vào quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ, và giải thích rằng trên {nl}các bản đồ khu vực và các bản đồ khác nếu có kích cỡ đủ lớn, thì Hội {nl}đôi khi có ghi quần đảo này theo tên gọi của Việt Nam là Hoàng Sa hoặc {nl}tên gọi truyền thống là Paracel, đi kèm với những chú giải là Trung {nl}Cộng chiếm đóng và quản lý quần đảo. Việt Nam đòi chủ quyền đối với {nl}quần đảo này và Hội cho rằng mọi người đều biết thực tế nói trên. Hội {nl}cho biết là vừa qua đã nhận được nhiều thư kiến nghị liên quan đến việc{nl} ghi tên quần đảo trên bản đồ thế giới của Hội, nhưng do tỷ lệ bản đồ {nl}nhỏ, nên khó có thể đưa thêm các tin chi tiết đối với một hòn đảo nhỏ {nl}như Paracel. National Geographic đã xem xét kỹ lưỡng lại tình hình và {nl}thừa nhận rằng việc chỉ ghi quần đảo này với tên gọi của Trung Cộng và {nl}chữ China trong ngoặc đơn mà không có lời giải thích nào có thể dẫn đến{nl} hiểu lầm và diễn giải sai lệch. Họ hứa là trong tương lai sẽ bổ xung {nl}giải thích trên các bản đồ khác hoặc Hội sẽ không ghi tên phía dưới {nl}quần đảo này.
 
Báo chí trong nước nhấn mạnh là {nl}Hội Ðịa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ đã thừa nhận sai sót nhưng cho rằng các giải{nl} thích của Hội là chưa thỏa đáng. Việc chuyển từ chỗ chỉ ghi tên gọi {nl}Trung Cộng sang khả năng không ghi gì cả trên bản đồ đối với quần đảo {nl}Hoàng Sa là không thể chấp nhận được bởi vì Việt Nam có đầy đủ bằng {nl}chứng pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần {nl}đảo Hoàng Sa.(SBTN)

{nl}{nl}