QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM MUỐN SIẾT CHẶT VIỆC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

@ 18 March 2010 11:49 PM
Tin Hà Nội - Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội Cộng sản Việt Nam trong {nl}phiên thảo luận về dự án luật Khoáng sản sửa đổi vào sáng hôm nay đã {nl}đồng ý hạn chế việc phân cấp quản lý tài nguyên khoáng sản cho các tỉnh{nl} trong thời gian vừa qua. Thay vào đó trung ương sẽ chịu trách nhiệm {nl}quản lý. Ý kiến của chủ nhiệm Ủy Ban pháp luật Quốc hội Cộng sản Việt {nl}Nam cho rằng tài nguyên đã bị khai thác quá mức cho phép do cách quản {nl}lý hiện nay, nhiều tỉnh đã không ngần ngại cho nước ngoài khai thác mà {nl}không có các nghiên cứu cần thiết nhằm giới hạn những hậu quả lâu dài. {nl}Tinh thần của luật sửa đổi được hầu hết các thành viên trong Uỷ ban {nl}Thường vụ Quốc hội tán thành.
 
Thực tế cho thấy{nl} nhà nước không đủ thanh tra để theo dõi mọi việc nên nhiều ý kiến cho {nl}rằng cần theo dõi việc khai thác khoáng sản từ địa phương cho dù trung {nl}ương quản lý đi chăng nữa. Theo đề nghị này, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ{nl} chịu trách nhiệm không những về phương diện kỹ thuật hay cấp phát giấy{nl} phép khai thác, mà còn phải chú ý đến việc phân bố nguồn lợi từ khai {nl}thác tài nguyên cho người dân địa phương.
 
Tuy {nl}nhiên, những người theo dõi thì cho rằng khi giao cho trung ương độc {nl}quyền quản lý, thì các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam sẽ lại tự tung tự tác {nl}trong việc cho phép các công ty ngoại quốc vào khai thác khoáng sản tại{nl} Việt Nam để lấy tiền bỏ túi, như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng đã nhận {nl}một số tiền khổng lồ để cho phép Trung cộng vào khai thác bauxite tại {nl}vùng Tây nguyên bất chấp những phản đối của dân chúng và người Việt tại{nl} hải ngoại.(SBTN)

{nl}{nl}