8 NƯỚC APEC ÐÀM PHÁN VỀ VÙNG TỰ DO MẬU DỊCH XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

@ 20 March 2010 06:09 AM
Tin Melbourne - Vòng đàm phán đầu tiên về một hiệp {nl}định Ðối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership, {nl}sẽ kết thúc ngày hôm nay tại thành phố Melbourne của Úc, giữa 8 nước {nl}Tân Tây Lan, Singapore, Chile, Brunei, Úc, Peru, Mỹ và Cộng sản Việt {nl}Nam. Ðợt thương thảo này nằm trong tiến trình đàm phán 4 vòng dự trù sẽ{nl} diễn ra trong năm 2010. Khu vực xuyên Thái Bình Dương dựa trên nền {nl}tảng một nhóm tự do mậu dịch rất nhỏ từng được hình thành trong khuôn {nl}khổ Diễn Ðàn Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương APEC. Vào năm 2005, bốn {nl}quốc gia Brunei, Chile, New Zealand và Singapore đã ký kết thỏa thuận {nl}mang tên Hiệp Ðịnh Ðối Tác Kinh Tế, và một năm sau tức là vào năm 2006, {nl}nhóm tự do mậu dịch này chính thức hình thành. Qua năm 2008, 4 nước {nl}khác trong APEC là Cộng sản Việt Nam, Úc, Peru và Hoa Kỳ muốn tham gia {nl}vào khối, nhưng tiến trình thương thảo vẫn dậm chân tại chỗ. {nl}
 
Phải chờ đến Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC{nl} tại Singapore vào cuối năm ngoái thì ý tưởng thành lập một khu vực tự {nl}do mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương trên cơ sở 4 nước sáng lập và bốn {nl}nước đã xin gia nhập, mới được thúc đẩy mạnh mẽ dưới tác động của Hoa {nl}Kỳ và được nước chủ nhà Singapore nhiệt liệt hưởng ứng. Ngay từ bài {nl}diễn văn về chính sách châu Á của Mỹ đọc ngày 14 tháng 11 năm 2009 tại {nl}Tokyo trước lúc ông ghé Singapore, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác {nl}định quyết tâm của Hoa Kỳ là sẽ gia nhập nhóm tự do mậu dịch này. Mục {nl}tiêu được Tổng thống Mỹ vạch ra là tham gia để mở rộng và nâng cao tầm {nl}quan trọng của khối này trên trường quốc tế. Quyết tâm tham gia của {nl}cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới đã lập tức thổi một luồng sinh khí{nl} mới vào nhóm, và cuộc họp ở Melbourne mở ra vào đầu tuần này là bước {nl}cụ thể đầu tiên hướng tới khu vực tự do mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương.{nl} (SBTN)
{nl}{nl}