VẬT GIÁ VẪN TIẾP TỤC TĂNG CAO Ở VIỆT NAM

@ 23 March 2010 04:07 AM
Tin Hà Nội - Trở lại với những tin từ trong nước, {nl}Việt Nam đối diện tình trạng lạm phát tăng cao, mất ổn định kinh tế vĩ {nl}mô, thâm hụt ngân sách, nhà đầu tư mất niềm tin vào giá trị đồng tiền, {nl}theo lời nhận định của một chuyên gia kinh tế độc lập ở Hà Nội là Tiến {nl}sĩ Nguyễn Ðăng Doanh. Ông này cho biết nhà nước Cộng sản Việt Nam đã {nl}nhìn nhận tình trạng lạm phát là nghiêm trọng và đã liên tục có chỉ thị{nl} về việc phải kềm chế lạm phát, bằng cách ra lệnh thực hiện chính sách {nl}giám sát tăng giá, nhưng hiện nay giá vẫn tiếp tục tăng và có lẽ những {nl}biện pháp hành chính chỉ có giới hạn nhất định. Nhà nước cũng cho thực {nl}hiện chính sách tiền tệ tín dụng thắt chặt cho đến gần đây sau Tết {nl}Nguyên Ðán thì đã có việc thay đổi, mở rộng khả năng cấp tín dụng.

Thay{nl} cho việc tắc nghẽn thanh khoản thì bây giờ cho phép các ngân hàng, các{nl} doanh nghiệp được vay tín dụng hay cấp tín dụng trên cơ sở lãi suất {nl}thỏa thuận và lãi suất đầu ra được tự do, nhưng lãi suất huy động tiền {nl}vốn vào thì vẫn chưa được tự do. Vì vậy sắp tới đây lãi suất huy động {nl}cũng được nới lỏng như vậy chính sách tiền tệ tín dụng thắt chặt được {nl}chuyển sang chính sách nới lỏng hơn.
 
Tuy nhiên ông nói việc phục hồi niềm tin vào giá trị tiền đồng{nl} là một yêu cầu rõ ràng và cấp bách, song thực hiện việc đó như thế nào{nl} lại là một vấn đề còn cần phải được giải quyết một cách đồng bộ. Hiện {nl}nay nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt chỉ tiêu tăng trưởng cho năm 2010 là{nl} 6.5, mà ông cho rằng vấn đề là có giữ được chỉ số lạm phát ở mức 7% {nl}hay không là một điều rất khó, còn nếu không thì lạm phát sẽ gia tăng {nl}và tiền đồng Việt Nam sẽ mất giá thêm nữa trong những ngày tới.(SBTN)
{nl}{nl}