NHẬN ÐỊNH CỦA TƯ LỆNH MỸ VỀ TÌNH HÌNH Á CHÂU-THÁI BÌNH DƯƠNG

@ 30 March 2010 09:23 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Quanh Thái Bình Dương hiện có hơn 3 tỉ {nl}rưỡi người đang sinh sống trên 36 quốc gia, bao trùm hơn phân nửa bề mặt{nl} trái đất với những nền kinh tế đang phát triển đầy sôi động. Ðây cũng {nl}là nơi có nhiều diễn biến nóng bỏng về chính trị, quân sự, chiến lược, {nl}liên quan chặt chẽ đến quyền lợi và sự quan tâm của Hoa Kỳ. Trong buổi {nl}họp báo tại Washington vào hôm thứ năm vừa qua, Tư lệnh các Lực lượng {nl}Hoa Kỳ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là Ðô đốc Robert Willard trình {nl}bày về tình hình an ninh hiện nay của khu vực, sự hiện diện của Lực {nl}lượng Hoa Kỳ và sự hợp tác chiến lược với các đối tác trong khu vực {nl}nhằm giữ vững an ninh phát triển cho các quốc gia trong vùng. Ðô đốc {nl}Willard đề cập đến năm nhiệm vụ trọng yếu hiện nay mà Bộ Tư Lệnh Thái {nl}Bình Dương của Mỹ phải quan tâm đối phó, trong đó có nhắc đến chiến {nl}dịch chống khủng bố của Mỹ, việc vận chuyển mua bán ma túy, tệ nạn buôn{nl} bán người, hải tặc. Về quan hệ với Trung cộng được coi là một trong {nl}những mối quan tâm của Hoa Kỳ ở khu vực này, ông nói Hoa Kỳ thấy rõ tầm{nl} quan trọng trong việc duy trì đối thoại với Trung Cộng về lĩnh vực {nl}quân sự, và an ninh quốc phòng.
 
Vấn đề này hiện đang bị ngưng trệ vì việc Hoa Kỳ bán vũ khí {nl}cho Ðài Loan. Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn muốn tiếp tục thảo luận với Trung {nl}Cộng về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Theo Ðô Ðốc Willard thì {nl}về vấn đề Trung Cộng tuyên bố chủ quyền ở khu vực biển Nam Trung Hoa và{nl} biển Ðông Trung Hoa, Hoa Kỳ đã từng có mặt ở khu vực này từ lâu. Mọi {nl}người đều biết rằng trao đổi thương mại thông qua các đường dây viễn {nl}liên ngầm dưới biển hay các phương tiện thông tin liên lạc trên không {nl}qua khu vực này trị giá trên cả ngàn tỉ đô la mỗi năm. Ông nhấn mạnh {nl}Hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ các đường dây viễn liên này, để tất cả mọi {nl}người có thể sử dụng. Ðó là lợi ích mà các đồng minh và đối tác của Hoa {nl}Kỳ rất quan tâm. Và đó cũng là lợi ích của cả Trung Cộng. Về vấn đề khu{nl} vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và Shinkaku ở biển Ðông Trung Hoa, {nl}kể cả phần lãnh hải dọc biên giới Trung Cộng và Ấn Ðộ, ông nói ai cũng {nl}đều mong muốn vấn đề được giải quyết một cách ôn hòa, thông qua các cơ {nl}chế đa phương như ASEAN.(SBTN)
{nl}{nl}