HỒNG Y PHẠM MINH MẪN BỎ CHUYẾN ÐẾN HOA KỲ, VIỆN BẢO TÀNG USS MIDWAY PHỦ NHẬN TIN MỜI TƯỚNG KỲ DỰ LỄ KỶ NIỆM 30 THÁNG 4

@ 30 March 2010 10:10 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin tổng hợp - Trong một thông cáo báo chí đưa ra {nl}vào cuối tuần qua, ủy ban phản kháng sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh {nl}Mẫn Trong Cộng Ðồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản cho biết Ban Tổ Chức Ðại{nl} Hội Lòng Thương Xót Chúa tại Ðại Học Long Beach gián tiếp xác nhận sự {nl}hiện diện của Hồng Y Mẫn tại Ðại Hội đã được hủy bỏ. Theo chương trình {nl}dự trù trước đây, Hồng Y Phạm Minh Mẫn sẽ là chủ tế buổi thánh Lễ Ðại {nl}Trào ngày 11 tháng 4 tại Ðại Hội Lòng Chúa Thương Xót tại Long Beach, {nl}California, nhưng tin giờ chót cho biết vị trí chủ tế của Hồng Y Mẫn {nl}được thay thế bởi Giám Mục Solis Osca, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận {nl}Los Angeles và Giám Mục Alexander đồng tế. Ủy Ban Phản Kháng được hình {nl}thành ba tuần trước đây, tập họp nhiều tổ chức và đoàn thể trong cộng {nl}đồng, với lý do Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã từng có những nhận định và phát{nl} biểu đi ngược với lập trường của người Việt tị nạn tranh đấu cho tự do{nl} dân chủ ở Việt Nam.
 
Tại{nl} San Diego trong những ngày qua có những tin đồn bảo tàng viện USS {nl}Midway mời cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm khách đặc biệt cho buổi kỷ niệm {nl}35 năm tàu này làm công tác giải cứu người Việt Nam di tản, nhưng đại {nl}diện ban tổ chức cho biết tin này là không có thật. Hàng không mẫu hạm {nl}USS Midway, hiện đã trở thành bảo tàng viện nổi tại cảng San Diego, sẽ {nl}tổ chức một buổi lễ và triển lãm kỷ niệm việc đã giải cứu 3000 người {nl}Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Scott McGaugh, giám đốc tiếp{nl} thị USS Midway nói họ không hề mời tướng Nguyễn Cao Kỳ và cũng không {nl}có ý định này. Ông Kỳ rời khỏi Việt Nam ngày 29 tháng 4 và được di tản {nl}trong chiến dịch Operation Frequent Wind. Năm 2004, Tướng Kỳ trở về {nl}Việt Nam sinh sống và thường đưa ra những câu nói bị xem có tính cách {nl}mạ lỵ quân đội Việt Nam Cộng Hòa.(SBTN)

{nl}{nl}