HÀ NỘI TUYÊN BỐ SẼ TRỤC XUẤT LAO ÐỘNG NƯỚC NGOÀI BẤT HỢP PHÁP

@ 30 March 2010 10:14 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin Hà Nội - Trước dư luận trong nước tỏ ra rất bất mãn về {nl}việc các nhà thầu Trung cộng đưa hàng chục ngàn Công nhân sang làm việc {nl}bất hợp pháp tại Việt Nam, hôm nay Bộ Lao Ðộng Và Thương Binh Xã Hội {nl}của Cộng sản Việt Nam tuyên bố đang soạn thảo quy định về việc cấp giấy{nl} phép lao động cho người ngoại quốc và nói các trường hợp vi phạm sẽ bị{nl} trục xuất. Những người ngoại quốc làm việc từ ba tháng trở lên không {nl}có giấy phép lao động sẽ không được cấp visa nhập cảnh hoặc không được {nl}gia hạn giấy định cư tạm thời. Quy định nói trên nếu được thông qua, sẽ{nl} bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm nay. 6 tháng sau ngày có hiệu lực {nl}tức là phải gần một năm nữa, mọi lao động ngoại quốc không tuân thủ quy {nl} định nói trên sẽ bị trục xuất. Dự luật cũng cho rằng người ngoại quốc {nl}được tuyển dụng vào làm quản lý thì phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm {nl}trong vị trí này. Lao động ngoại quốc phải có tuổi từ 18 trở lên và {nl}không có tiền án. Giấy phép lao động có thời hạn ban đầu là 3 năm, có {nl}thể được gia hạn tùy vào tính chất công việc. Quy định hiện nay của {nl}Việt Nam liên quan đến việc quản lý lao động ngoại quốc không có các {nl}biện pháp trừng phạt khi xẩy ra vi phạm.
 
Theo dự thảo luật mới, các doanh nghiệp sử dụng lao động ngoại{nl} quốc không có giấy phép có thể bị phạt tới 10 triệu đồng, là một con {nl}số rất nhỏ so với việc họ tiết kiệm được một số tiền khá lớn thay vì {nl}thuê mướn nhân công địa phương. Theo các thống kê chính thức, thì hiện {nl}nay tại Việt Nam có gần 60 ngàn lao động ngoại quốc hợp pháp và khoảng {nl}20 ngàn lao động bất hợp pháp, trong đó đa số là lao động phổ thông. {nl}Chính sách của Việt Nam là xuất cảng lao động phổ thông và không nhận {nl}người ngoại quốc thuộc diện này. Năm ngoái bộ Công An cho biết có hơn {nl}35 ngàn lao động Trung Cộng làm việc tại Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}