HỘI ÐỊA LÝ MỸ SỬA GHI CHÚ VỀ HOÀNG SA

@ 4 April 2010 07:39 AM
 

Tin Hoa Thịnh Ðốn - Hội địa lý Hoa Kỳ tức tổ chức National {nl}Geographic Society đã bỏ những lời ghi chú về chủ quyền của quần đảo {nl}Hoàng Sa trên hầu hết các bản đồ online của họ. Trên hầu hết các bản đồ{nl} online của tổ chức này, quần đảo Hoàng Sa được xác định với tên quốc {nl}tế là Paracel Islands. Ngày 25 tháng 3, NGS thông báo sẽ chỉnh sửa {nl}thông tin về quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của họ. Theo đó, trên bản đồ{nl} thế giới cỡ nhỏ, NGS sẽ sử dụng tên thông dụng là Paracel Islands, bỏ {nl}hết các tin về chủ quyền. Trên bản đồ khu vực, châu lục và vùng, cỡ lớn{nl} sẽ sử dụng tên thông dụng là Paracel Islands, Mở rộng phần chú giải về{nl} chủ quyền, Trung Cộng chiếm đóng từ năm 1974 và gọi là Tây Sa, Việt {nl}Nam tuyên bố chủ quyền và gọi là Hoàng Sa.
 
Trước đó nhiều người Việt khắp thế giới đã phản đối và yêu cầu{nl} tổ chức này sửa sai trên bản đồ. Việt Nam tuyên bố có đầy đủ cơ sở {nl}pháp lý và bằng chứng lịch sử chứng tỏ quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ {nl}quyền của Việt Nam. Ngày 16 tháng 3, tổ chức ra thông báo thừa nhận {nl}việc ghi chú về quần đảo Hoàng Sa như vậy có thể gây hiểu nhầm. Trong {nl}thông cáo, Hội địa lý Mỹ nhấn mạnh quan điểm làm khoa học phi vụ lợi, {nl}phi chính trị, tham khảo nhiều nguồn thông tin và ra quyết định độc lập{nl} dựa trên nghiên cứu của Hội. NGS nói rằng họ không đứng về bên nào {nl}trong các tranh chấp lãnh thổ hoặc tên gọi, mà chỉ muốn phản ảnh thực {nl}tế.(SBTN)
{nl}{nl}