CÔNG AN HÀ NỘI VÔ CỚ ÐÁNH ÐẬP SINH VIÊN

@ 7 April 2010 01:42 AM
{nl}Vào hồi 14g30 ngày 5/4/2010, Công An hà Nội bắt và đánh người không có lý do. Mời quý vị nghe sinh viên Mat-thi-a Vũ Hồng Quang kể về việc công an Hà Nội bắt và đánh em trong khi em đi cắt tóc.

Một nhóm gồm 6 người, mặc thường phục, đến bắt và đánh Quang, rồi đưa Quang lên trụ sở phường công an Nam Ðồng- Quận Ðống Ða. Sau đó 3 người xưng là công an thành phố Hà Nội đến trụ sở công an phường Nam Ðồng áp giải Quang lên xe taxi đưa về trụ sở công an quận Hà Ðông thành phố Hà Nội. Ðây là lần thứ hai sinh viên Quang đã bị công an Hà Nội bắt và đánh đập.

http://www.freevietnews.com/graphics/speaker.gifbấm VÀO ÐÂY -- nghe phỏng vấn

Sau đó, 21g30 thì họ tha cho Quang về mà không có lý do, rồi hẹn 8g ngày mai 6/4 lên trụ sở công an quận Hà Ðông thành phố Hà Nội để làm việc.