DÂN BIỂU LORETTA SANCHEZ LÊN ÁN CỘNG SẢN VIỆT NAM TẤN CÔNG TỰ DO INTERNET

@ 8 April 2010 06:16 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Nữ Dân biểu Loretta Sanchez, Chủ tịch tiểu{nl} ban quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ đặc trách an ninh không gian ảo, hôm qua đã{nl} lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sửa dụng nhu liệu gian xảo để {nl}theo dõi hoạt động trên internet của những người bênh vực cho nhân {nl}quyền và dân chủ. Bà Sanchez cũng là đồng Chủ tịch nhóm dân cử Quốc hội{nl} quan tâm đến Việt Nam, tuyên bố bà hết sức phẫn nộ trước tin tức cho {nl}biết chính phủ Việt Nam đã dùng Internet như vũ khí để chống lại người {nl}dân Việt Nam. Bà nói Chủ tịch Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết đã{nl} nhiều lần chứng tỏ ông không dừng một hành động nào để làm im tiếng {nl}những người chỉ trích chế độ của ông, và đóng chặt nguồn lưu chuyển {nl}thông tin và liên lạc tại Việt Nam.
 
Bà Sanchez tuyên bố tiếp rằng nay là lúc Hoa Kỳ và cộng đồng {nl}quốc tế cũng như mọi nhà cung cấp dịch vụ Internet quan tâm đến vụ việc {nl}này phải lên tiếng ngăn cản cộng sản Việt Nam, vì xứ này đã hành động {nl}quá đáng. Bà cho biết đã xin visa đi Việt Nam để nghe giới bất đồng {nl}chính kiến nói câu chuyện này, và nếu được chấp thuận bà sẽ tìm gặp Bộ {nl}Thông tin và Truyền thông để bàn thảo về vai trò quan trọng của tự do {nl}ngôn luận, và để tự mình lên án những cuộc tấn công của Việt Nam trên {nl}không gian ảo vừa qua.(SBTN)
{nl}{nl}