DÙ BỊ ÐE DỌA, 18000 CÔNG NHÂN VẪN ÐÌNH CÔNG TIẾP

@ 9 April 2010 12:27 AM
Tin Biên Hòa - Hơn 18,000 công nhân của hãng giày Pouchen ở {nl}Biên Hòa tiếp tục đình công sang ngày thứ 6 bất chấp lời đe dọa của nhà {nl}cầm quyền địa phương. Hôm qua trước cuộc ngừng việc của hơn 18,000 công{nl} nhân Công ty Pouchen Việt Nam chuyên gia công đóng giầy cho hãng Nike {nl}cơ sở ở Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu kết {nl}thúc. Ngoài yêu sách đòi tăng lương hằng năm, cải thiện bữa ăn, trả {nl}lương những ngày ngừng việc, công nhân còn phản ứng với cách cư xử của {nl}một số cán bộ quản lý của doanh nghiệp.

Nhà cầm quyền địa phương thị xã{nl} Biên Hòa, thay vì làm trung gian thương thuyết để chấm dứt đình công, {nl}đã chen vào đe dọa công nhân đình công là trái phép. Phó chủ tịch ủy {nl}ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã gửi thông báo đề nghị công nhân chấm {nl}dứt đình công, và đe dọa rằng nếu công nhân nào không trở lại làm việc {nl}coi như tự ý nghĩ việc và công ty sẽ xử theo nội quy lao động và Bộ {nl}Luật Lao Ðộng.
 
Báo chí {nl}trong nước cũng phải nói việc làm này là trái thẩm quyền bởi việc hoãn {nl}hoặc dừng cuộc đình công theo quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của {nl}Thủ tướng. Do không đồng tình với cách giải quyết của công ty và cán bộ{nl} địa phương, công nhân tiếp tục đình công qua tới ngày hôm nay. Họ cho {nl}biết họ đã bị vắt kiệt sức nhưng không hề tăng lương hay trả phụ trội. {nl}Một số công đoạn trước đây được khoán định mức cho 3 người nhưng nay {nl}chỉ còn 2 người, cán bộ quản lý thì liên tục la mắng công nhân để ép {nl}phải đạt sản lượng.(SBTN)
{nl}{nl}