VÕ THUẬT VIỆT NAM DẠY CHO CÁC NI CÔ TÔNG PHÁI DRUKPA TRÊN DÃY NÚI HY MÃ LẠP SƠN

@ 19 April 2010 08:50 PM
Tin Kathmandu - Các Võ sư Việt Nam đã đưa võ thuật {nl}Việt Nam lên tận các đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, và các ni cô thuộc tông {nl}phái Phật Giáo Tây Tạng Drukpa đã vui thích học võ Việt hàng ngày. Bản {nl}tin trên trang Anh ngữ BBC trong tuần qua đã viết về Ni Viện A Di Ðà {nl}Drukpa trên một lưng đồi, bên ngoài thủ đô Kathmandu của Nepal, cho {nl}biết mỗi sáng sớm ở Ni Viện này hàng trăm sư cô di chuyển theo chiều {nl}kim đồng hồ quanh một pho tượng Phật màu vàng. Nhưng thay vì trầm người{nl} trong kinh cầu, trên mái tu viện có điều khác đang xảy ra. Họ đang tập{nl} môn võ kung-fu đã được nổi tiếng bởi các phim của Lý Tiểu Long thời {nl}thập niên 70. Các ni cô trẻ Phật Giáo từ tông phái Phật Giáo Drukpa xưa{nl} cổ 800 năm này đang được dạy võ bởi vị thầy Việt Nam của họ. Võ Việt {nl}Nam được đưa vào Ni Viện này hồi 2 năm trước, và các ni cô tập 2 tiếng {nl}đồng hồ mỗi ngày. Rupa là một ni cô 16 tuổi từ Ấn Ðộ, nói võ thuật giúp{nl} các ni cô tập trung tinh thần, tốt cho sức khỏe vì ngồi Thiền rất khó,{nl} và nếu các sư cô tập võ thì sau đó thấy ngồi thiền dễ hơn nhiều. Một {nl}ni cô khác tên Konchok cũng từ Ấn Ðộ sang, nói ni cô thích tập võ vì võ{nl} thuật cho cô sức mạnh.
 
Bản{nl} tin cũng nói về sư bà Jetsuma Tenzin Palmo, ngột nữ tu người Anh đã {nl}trở thành ni cô dòng Drukpa từ hơn 30 năm trước, nói từ trước tới nay {nl}các ni cô bị bỏ quên, không có hoàn cảnh tốt để sống, cũng không được {nl}dân chúng hỗ trợ như các vị tăng và không được giúp học cao. Môn võ {nl}Việt Nam dạy ở Ni Viện Amitabha Drukpa theo lệnh của ngài trưởng tông {nl}phái Drukpa là Gyalwang Drukpa đời thứ 12, người được tin tưởng là một {nl}hóa thân Phật và đã tái sinh nhiều lần để làm trưởng tông phái Drukpa, {nl}một tông phái ảnh hưởng lớn ở nhiều nước trên vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ngài {nl}nói là khi ngaì còn nhỏ, thấy phụ nữ bị xã hội đối xử bất công, nên khi{nl} lớn lên mới nghĩ là cần xây ni viện riêng và cho họ cơ hội học và tu {nl}hành.
 
Ngài khuyến khích {nl}các ni cô học võ khi ngày nhìn thấy các ni cô từ Việt Nam tập võ. Ngài {nl}đã có nhiều chuyến đi thăm Việt Nam để hoằng pháp trong nhiều năm qua. {nl}Sư Bà Jetsuma Tenzin Palmo cũng là người có tác phẩm Anh Văn nổi tiếng {nl}Cave in the Snow kể về những năm Sư Bà ngồi thiền đơn độc trong một {nl}hang tuyết trên núi Hy Mã Lạp Sơn, và nói Sư Bà sẽ đưa võ thuật vào Ni {nl}Viện của Sư Bà tại tiểu bang Ấn Ðộ Himachal Pradesh.(SBTN) {nl}{nl}