Phú Tháng Tư Quốc Hận

@ 20 April 2010 05:29 AM

Tháng Tư anh hùng ngã gục
Tháng Tư tổ quốc long đong
Tháng Tư non sông ô nhục
Tháng Tư quốc hận bên lòng

Ôi đau thương!

Tiếng thét tháng 4 năm 1975 triệu tâm hồn nhức nhối
Cơn đau mùa Xuân Ất Mão muôn tim óc quay mòng

Ngoài tiền tuyến chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa dũng cảm đương đầu cùng lũ giặc, quyết không hàng quân xâm lược
Chốn hậu phương đồng bào con Hồng cháu Lạc kiên trì sát cánh với chính quyền, thề tử thủ chẳng sợ lũ cuồng ngông

Máu tử sĩ chảy thắm ruộng đồng
Gương anh hùng lớn khôn nòi giống

Mặc lưỡng đầu thọ địch: ngoại giặc tấn công, nội thù quấy phá, quân đội Cộng Hòa đã nêu cao gương trung liệt, tính kiêu hùng của cháu con Âu Lạc
Mặc tứ phía bủa vây: đồng minh phản bội, chiến hữu phỉnh lừa, con dân miền Nam đã chứng tỏ chí quật cường, lòng quả cảm của giòng dõi Tiên Long

Thương ôi!
Càng viết lệ chảy ròng ròng
Càng suy tâm đau thốn thốn
Sức cùng lực kiệt
Cái khó bó khôn
Máu lửa lan tràn
Thịt xương rửa nát

Bao cái chết dũng lược: Lê văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Phạm văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn, Trần văn Hai, Ðặng Sĩ Vinh …. bởi không chấp nhận kiếp tù trong tay bầy thổ phỉ

Triệu niềm đau sâu xa: quê hương ngục tù, non sông ngoại bang dày xéo, đất đai tiên tổ bị bán dâng cho quan thầy Tàu Cộng, nhân phẩm phụ nữ bị chà đạp rẻ khinh, bị bán cho ngoại nhân mua vui nhục thể … chỉ do một đảng cướp Cộng sản Hà Nội gây ra

Ðất nước hằn đậm dấu chiến tranh, 30 năm sau còn ngập cơn binh lửa
Ðồng bào khắc ghi đời biến loạn, trăm năm nữa vẫn hằn vết lưu vong

Mỗi tháng Tư về, máu châu thân như chảy ngược dòng
Từng mùa Xuân đến, sầu thất quốc chừng giăng đầy trí

Quê hương thân yêu đắm chìm trong gông cùng Cộng phỉ
Tổ quốc mỹ miều khốn đốn giữa bão táp nô vong
Bao mùa Xuân dân đen không chút lót lòng
Bao tháng Hạ trẻ thơ chẳng gì vui thú
Bánh vẻ, xảo ngôn chính tuyệt chiêu chồn cáo
Tù ngục, lọc lừa nguyên bản chất Mác Mao
Từ tháng Tư đen dân Việt từng ngày chết tận non cao
Từ năm Ất Mão nước Nam từng khắc tàn trong vực thẳm

Dân bần cùng
Nước khánh tận

Chỉ bầy lợn ỉ trung ương là no cơm ấm cật
Còn đám dân đen khắp nước phải đói rách tan thương
Cộng đảng: một bọn Mafia có toàn quyền cướp bóc kẻ thiện lương
Trung ương: một bầy Việt gian đủ mánh khóe gạt lừa người cô thế

Tội ác ngất trời này không còn lời kể lể
Dã tâm dày đất đó chẳng cần đuốc sáng soi
Dân hằng mong có búa thiên lôi đập vỡ Ba Ðình dẹp xác ướp của tên Hồ tặc cáo
Nước luôn ước được cơn địa chấn san bằng Bắc phủ bỏ giáo điều của lũ Cộng tà ma

Chỉ có như thế
Nước Việt mới được hưởng thái hòa
Dân Nam sẽ qua cơn hồng thủy
Cuộc đời dân tôi sẽ qua cơn tắc tị
Lịch sử nước nhà tức khắc khởi sắc hồi sinh

Nước Nam sẽ rạng rỡ ánh bình minh
Dân Việt sẽ mừng vui đời phục hoạt

Từ Ðà Thành