KHỞI DIỄN TUẦN LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ÐEN TẠI MIỀN NAM CALIFORNIA

@ 26 April 2010 07:21 AM
Tin Westminster - Vào chiều thứ sáu vừa qua, ban tổ chức tuần {nl} lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen và Quốc Hận 30 tháng 4 gồm 37 hội đoàn và {nl}đoàn thể trong cộng đồng người Việt ở Nam California, đã khai mạc bức {nl}Tường Ðen trưng bầy những hình ảnh về tội ác của Cộng Sản đối với những{nl} người đòi hỏi dân chủ ở trong nước, đàn áp giáo dân và cắt đất nhượng {nl}biển cho Trung Quốc. Sau khi khai mạc bức Tường Ðen, ban tổ chức lễ {nl}Tưởng Niệm đã cùng các quan khách gồm Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou {nl}Correa, các nghị viên Tạ Ðức Trí, Dina Nguyễn của hai thành phố {nl}Westminster và Garden Grove, ông Võ Ðại Tôn, các ứng cử viên trong cuộc{nl} bầu cử sắt tới cùng các nhân sĩ và đồng hương đã làm lễ treo những ngọn{nl} cờ Vàng đầu tiên trong chiến dịch treo cờ vàng vào dịp Tháng Tư Ðen {nl}hàng năm.
 
Cũng như nhiều{nl} năm qua, công ty Shorelines Ambulance qua Nghị Viên Tạ Ðức Trí sẽ hỗ {nl}trợ tiếp tục treo những ngọn cờ Việt Mỹ trên khắp các ngả đường trong {nl}khu Little Saigon từ đêm Thứ Sáu cho đến ngày Chủ Nhật 25 tháng {nl}4.(SBTN)
{nl}{nl}