HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUEENSLAND DIỄN HÀNH NGÀY ANZAC

@ 27 April 2010 07:41 AM

Tin Queensland - Hàng năm cứ đến ngày 25 tháng 4, nước Úc kỷ {nl}niệm ngày ANZAC. Ðây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nước{nl} Úc. ANZAC là chữ tắt của Australian and New Zealand Army Corps, và là {nl}ngày mà người dân Úc tưởng niệm sự hy sinh của những người lính đã bỏ {nl}mình trong chiến tranh. Khoảng 9 giờ 30 sáng hôm qua chủ nhật, một số {nl}cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tề tựu tại ga Oxley để đón {nl}xe lửa vào trung tâm thành phố Brisbane tham dự diễn hành ngày ANZAC. {nl}Hàng năm, Hội Cựu Quân Nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Queensland {nl}đều được Hội Cựu Chiến Binh Úc mời tham dự diễn hành vào ngày ANZAC. {nl}Gần 10 giờ 30 sáng, khoảng hơn 100 anh em cựu quân nhân đã tụ tập tại {nl}góc đường George và Charlotte là điạ điểm xuất phát, có nhiều gương mặt{nl} quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng tại Queensland đã hết sức bận rộn{nl} trong việc sắp xếp đội hình của đoàn diễn hành sao cho hoàn chỉnh.
{nl}
 
Ði đầu là 3 cô gái mặc áo dài khăn {nl}đống, cô đi giữa cầm bảng Republic of Vietnam, cô đi bên trái mặt áo {nl}dài cờ Úc và cô bên phải mặc áo dài cờ vàng. Theo sau đại kỳ sẽ là ông {nl}Huỳnh Bá Phụng, Chủ tịch đi giữa hai người mặc quân phục Hải quân. Kế {nl}đến là toán hầu kỳ. Rồi đến hai người cầm banner Hội Cựu Quân Nhân quân{nl} lực Việt Nam Cộng Hòa tại Queensland. Và sau cùng là toán người đi {nl}diễn hành mặc veston thắt cà vạt và xếp hàng tư hết sức nghiêm chỉnh. Ở {nl} hàng đầu của toán là hai phụ nữ mặc áo dài cờ vàng đi bên cạnh hai {nl}người mặc quân phục hải quân. Ngày ANZAC năm nay rơi vào ngày Chủ Nhật {nl}và chính phủ Úc đặc trách cho dân chúng nghỉ bù vào ngày thứ Hai hôm {nl}nay. Vì là long week-end cho nên số người đi xem diễn hành tại trung {nl}tâm thành phố rất đông đảo hơn hẳn năm ngoái. Ðoàn diễn hành của Hội {nl}CQN tại Queensland đi đến đâu thì dân chúng hai bên đường vỗ tay tán {nl}thưởng đến đó. Thật khó mà diễn tả được niềm hãnh diện của những người {nl}có mặt hay đi theo ủng hộ cho đoàn.(SBTN)
{nl}{nl}