NGUYỄN TẤN DŨNG SANG TRUNG CỘNG

@ 28 April 2010 09:40 AM
Tin Hà Nội - Theo tin của thông tấn xã nhà nước, Thủ{nl} tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng cùng một phái đoàn quan {nl}chức chính phủ Hà Nội hôm qua đã đến thăm tỉnh Giang Tô, Trung Cộng. {nl}Ðây là một trong 3 tỉnh gồm Giang Tô, Thượng Hải và Triết Giang mà {nl}Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến để dự Triển lãm Quốc Tế Thượng Hải 2010 theo lời{nl} mời của Bắc Kinh. Trong thời gian ở Giang Tô, Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham {nl}dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Trung Cộng và chứng kiến các hợp {nl}đồng được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Giang Tô. Báo {nl}chí trong nước nói mục đích chuyến viếng thăm Trung Cộng lần này của họ {nl} Nguyễn là nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các địa{nl} phương Trung Cộng.
 
Tuy {nl}nhiên, giới ngoại giao Tây phương tại Hà Nội cho rằng chuyến đi Trung {nl}Cộng lần này của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam được thực hiện theo thông {nl}lệ đã có sẵn từ trứơc tới nay của giới lãnh đạo Hà Nội trong mối quan hệ{nl} tay ba Bắc Kinh Hà Nội và Washington, theo đó cứ sau hoặc trước mỗi {nl}chuyến đi Mỹ, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại phải sang chầu Trung {nl}Cộng và báo cáo toàn bộ những gì đã xảy ra trong các cuộc tiếp xúc với {nl}Hoa Kỳ để tránh phật lòng Bắc Kinh. Bản tin cũng không thấy nói lãnh tụ{nl} Cộng sản Việt Nam đã can thiệp gì trong việc Trung cộng còn bắt giữ {nl}ngư dân Việt ở vùng đảo Hoàng Sa để đòi tiền chuộc, cho dù đến nay đã {nl}gần một tháng những người này bị giam và gia đình thân nhân cũng không {nl}nhận được tin tức gì.(SBTN)
{nl}{nl}