GIÁO DÂN CÔNG GIÁO KÝ THỈNH NGUYỆN GIỮ TỔNG GIÁM MỤC NGÔ QUANG KIỆT

@ 30 April 2010 11:14 PM
Tin Hà Nội - Hàng ngàn giáo dân Công Giáo khắp nơi, đặc biệt {nl}là giáo dân tại Tổng giáo phận Hà Nội đã ký thỉnh nguyện thư gửi Ðức {nl}Giáo Hoàng Benedict 16 xin lưu giữ Tổng Giám Mục Guise Ngô Quang Kiệt ở{nl} lại chức vụ của ngài. Trong tuần qua Tòa Thánh Vatican chính thức loan{nl} báo bổ nhiệm Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện là giám mục Giáo {nl}phận Ðà Lạt và cũng là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đương nhiệm,{nl} làm Phó Tổng giám mục với quyền kế vị, chấm dứt những tin đồn đãi về {nl}sự thay thế Tổng Giám Mục Kiệt. Sự bổ nhiệm này đã mang đến sự thất {nl}vọng khi giáo dân sợ vị phó tân cử 72 tuổi sắp tới tuổi phải nghỉ hưu {nl}nhưng với quyền kế vị sẽ tiến lên thay cho Tổng Giám mục Kiệt 58 tuổi {nl}trong một thời gian không xa. Khi có tin chính thức được loan báo, giáo{nl} dân Công Giáo đã truyền nhau các trao đổi và kêu gọi nhau vận động với{nl} Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican.
 
{nl}
Tuy nhiên, sự việc diễn tiến quá nhanh và kế hoạch {nl}đã chuyển sang thành vận động thỉnh nguyện với Giáo Hoàng không thay {nl}thế Tổng Giám Mục Kiệt. Bản thỉnh nguyện thư được phổ biến trên nhiều {nl}trang mạng để mọi người trên thế giới có thể ký tên trực tiếp. Thời {nl}gian qua, tại Việt Nam có những thông tin rằng Cộng sản Hà Nội muốn {nl}bứng Ðức Cha Kiệt rời khỏi cương vị tổng giám mục vì cho rằng ngài đã {nl}dẫn đầu các cuộc đối kháng chống lại chế độ tại Tòa Khâm Sứ, giáo xứ {nl}Thái Hà cũng như tại nhiều nơi khác. Hiện nay đã có hàng chục ngàn người{nl} khắp nơi đồng ký tên, những người ở tổng giáo phận thì ký tên ngay tại{nl} nhà thờ, những người khác ký tên trên mạng. Danh sách phổ biến cho {nl}thấy người ký tên gồm đủ mọi thành phần, tại nhiều quốc gia và cả ở Hoa{nl} Kỳ. Danh sách này sẽ còn được tiếp tục cập nhật hàng ngày. Tòa Thánh {nl}Vatican đang đứng trước phản ứng của khối giáo dân Công Giáo Việt Nam {nl}muốn có một vị chủ chăn được họ tin cậy.(SBTN)
{nl}{nl}