CÀI NHU LIỆU XIẾT INTERNET TỪ HÀ NỘI SẼ LAN RA KHẮP VIỆT NAM

@ 30 April 2010 11:16 PM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ dùng Hà Nội là{nl} nơi đầu tiên trên cả nước khởi sự gài nhu liệu quản lý Internet để {nl}theo dõi những người sử dụng Internet ở các đaị lý. Bản tin từ thông {nl}tấn VTC từ Việt Nam cho biết Hà Nội cài đặt nhu liệu lấy cớ là để quản {nl}lý truy cập web đen, nhưng thực sự là để tăng kiểm soát hoạt động chính{nl} trị của các nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nơi nhạy cảm nhất và là {nl}nơi duy nhất tại Việt Nam đã xảy ra những cuộc biểu tình có hàng ngàn {nl}giáo dân Công giáo tham dự vào năm ngoái. Bản tin cho biết nhu liệu {nl}quản lý Internet sẽ được cài đặt tại 54 đại lý Internet trên địa bàn {nl}quận Hoàn Kiếm, nhằm giúp các chủ đại lý và cán bộ Phòng Văn hóa Thông {nl}tin quận thống kê được tình hình truy cập Internet cũng như hạn chế {nl}việc truy cập vào các trang web đen.
 
Trước mắt 54 đại lý Internet của 3 phường trên địa bàn quận {nl}Hoàn Kiếm sẽ được cài đặt thí điểm nhu liệu này, sau đó sẽ tiến hành {nl}rộng rãi tất cả các cửa hàng Internet trên toàn quận và toàn thành phố {nl}rồi sau đó áp dụng cho cả nước.(SBTN)
{nl}{nl}