Thánh lễ đón Ðức Tân TGM Phó Hà Nội với những nét lạ lùng

@ 9 May 2010 06:26 AM
{nl}
Ngày 7/5/2010, đúng ngày kỷ niệm Giải phóng Ðiện Biên, tại Tổng Giáo phận Hà Nội có sự kiện trọng đại: Thánh lễ ra mắt TGM Phó Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại nhà thờ Chính tòa. Thánh lễ đã diễn ra trang nghiêm nhưng cuộc đón tiếp có đủ cả nhiều trạng thái tình cảm.

Từ một bản thông báo “lạ”


Ngày 29/4/2010, từ Tòa TGM Hà Nội ra một bản thông báo về “Thánh lễ tạ ơn chào đón Ðức Tân TGM Phó Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn”

Sẽ không có gì đáng chú ý, nếu bản thông báo không có thêm hàng chữ “Ðể thánh lễ được trang nghiêm, trật tự và sốt sáng, xin anh chị em không mang những gì không cần thiết cho thánh lễ và tránh mọi thái độ, cử chỉ, hay lời nói có thể ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiêng của phụng vụ”.


Ðọc câu này, người bình thường nhất cũng tự hỏi rằng Thánh lễ này có gì đặc biệt đến mức độ phải ghi chú thêm một câu như vậy? Ðâu có phải các Thánh lễ ở Nhà thờ lớn Hà Nội xưa nay không có trang nghiêm, trật tự và sốt sáng do có ai đó thường mang các thứ không cần thiết cho Thánh lễ vào nhà thờ hoặc có cử chỉ lời nói làm ảnh hưởng Thánh lễ?

Nhiều người bảo: “Chắc có gì lạ ở đây, hôm đó chúng ta phải đến, ít nhất không dự lễ được thì cũng đến để “xem” lễ”.

Một Thánh lễ đúng tinh thần “vâng phục”


Chúng tôi đến Nhà thờ Lớn khi còn khoảng 1 giờ nữa thì Thánh lễ bắt đầu, nhà thờ trang hoàng không nhiều, một băng vải qua cửa chính “Hân hoan đón chào Ðức Tân TGM phó Phêrô” hàng cờ nhỏ cắm trên các hàng cột phía ngoài, hàng rào sắt được dựng lên xung quanh sân. Phía ngoài, một số người mặc đồng phục không rõ dân phòng hoặc cảnh sát đang hoạt động.

(đọc đầy đủ ở Blog của JB Nguyễn Hữu Vinh: http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/)