ÐẠI SỨ MICHALAK: NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ GIỮ ÐƯỢC GHẾ, NGUYỄN THIỆN NHÂN LÊN NẮM NGOẠI TRƯỞNG

@ 10 May 2010 09:03 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Trong buổi họp tại văn phòng Bộ Ngọai Giao{nl} Hoa Kỳ, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Michael Michalak đã có cuộc {nl}gặp gỡ các đại diện tổ chức chính trị của cộng đồng Việt Nam. Mục đích {nl}của buổi gặp gỡ là dịp để ông đại sứ Michalak trình bày một số vấn đề {nl}liên quan đến tình hình Việt Nam và mối liên hệ với chính quyền Hoa Kỳ ,{nl} đồng thời muốn tìm hiểu quan điểm của những tổ chức chính trị của {nl}người Việt Nam. Trong dịp này, Ðại sứ Michalak đã trình bày những vấn {nl}đề đáng chú ý như sau: Hà Nội đã chấp thuận cho Hội Luật Gia Mỹ thực {nl}hiện dự án độc lập tư pháp và cải tổ luật pháp tại Việt Nam, chính phủ {nl}Hoa Kỳ đang gom góp những bằng chứng về việc xâm phạm Internet của Hà {nl}Nội đối với các trang mạng do người Mỹ gốc Việt làm chủ, con số du học {nl}sinh Việt Nam tại Mỹ tăng gấp ba lần so với thời gian trước. {nl}
 
Về vấn đề liên quan Biển Ðông thì ông {nl}đại sứ nói là ông rất quan tâm đến việc Trung Cộng bắt các ngư phủ Việt{nl} Nam thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tham dự {nl}cuộc họp khối ASEAN tại Hà Nội vào ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 năm {nl}2010. Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Ðà Nẵng sắp sửa khánh thành. Ông nói là Bộ{nl} trưởng Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh khi sang Mỹ gặp {nl}Bộ trưởng Robert Gates để bàn chuyện mua vũ khí của Hoa Kỳ nhưng chưa {nl}được nhận lời. Ông đại sứ tiên đóan là đại hội đảng Cộng sản Việt Nam {nl}năm 2011 thì Nguyễn Tấn Dũng có thể còn giữ lại đựoc một chức vụ cao {nl}cấp và điểm đặc biệt là Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Thiện{nl} Nhân sẽ giữ chức Bộ trưởng Ngọai giao Việt Nam. Về phiên tòa xử kháng {nl}án của Luật sư Lê Công Ðịnh sắp tới, ông Michalak tiên đóan rằng khả {nl}năng được giảm án và được trả tự do sớm của vị luật sư này rất cao.
{nl}
 
Về vấn đề Hoa Kỳ có thể đưa Việt Nam {nl}vào danh sách CPC nếu họ không tôn trọng nhân quyền, thì đại sứ {nl}Michalak khẳng định rằng Hoa Kỳ không muốn làm điều này trong tình hình{nl} hiện tại vì sẽ ảnh hưởng đến sự cộng tác giữa hai nước.(SBTN) {nl}{nl}