LẬP TRƯỜNG CỦA HOA KỲ NHÂN NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM 11 THÁNG 5

@ 12 May 2010 09:43 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Ðể đánh dấu Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam, Bộ {nl}Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho công bố một bài việt phản ánh quan điểm chính {nl}thức của chính phủ Mỹ. Cách nay 16 năm, Quốc hội Hoa Kỳ đã chỉ định {nl}ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam nhằm nhấn mạnh sự ủng {nl}hộ của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ và phát huy các quyền tự do cơ bản tại {nl}Việt Nam. Một buổi lễ và một diễn đàn thảo luận được tổ chức vào ngày {nl}hôm nay tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ để đánh dấu ngày này, với sự tham dự{nl} của các thành viên Quốc hội, lãnh đạo lao động, các tổ chức phi chính {nl}phủ và đại diện của cộng đồng Việt Nam trên khắp Hoa Kỳ. Ngày này đánh {nl}dấu một trong những giai đoạn quan trọng nhất cho việc bênh vực nhân {nl}quyền bên trong Việt Nam. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1990, bác sĩ Nguyễn {nl}Ðan Quế và các nhà hoạt động khác phổ biến bản Tuyên ngôn về Phong trào{nl} Nhân quyền Bất bạo động tại Việt Nam.
 
Tuyên {nl}ngôn kêu gọi một cuộc tranh đấu ôn hòa chống lại đàn áp và kêu gọi {nl}chính phủ tôn trọng nhân quyền cơ bản, chấp nhận hệ thống chính trị đa {nl}đảng và cho phép bầu cử tự do và công bằng trên cả nước. Bác sĩ Quế và {nl}những người cùng chí hướng đã bị bắt và bị kết tội chống lại nhà nước. {nl}Ông bị Cộng sản Việt Nam theo dõi chặt chẽ kể từ khi được thả ra khỏi {nl}nhà tù vào năm 2005. Hoa Kỳ và Việt Nam đã thực hiện những bước lớn để {nl}bình thường hóa quan hệ và mở rộng trao đổi thương mại, tăng trưởng {nl}kinh tế đã mang cải thiện lớn cho cuộc sống hằng ngày của nhiều người {nl}Việt, nhưng thành tích nhân quyền của Hà Nội vẫn còn một khoảng cách. {nl}Mặc dù đã có một số tiến bộ để nới rộng quyền tự do tôn giáo, nhà nước {nl}tiếp tục đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền tự do ngôn luận,{nl} tự do báo chí, có thành tích bắt giữ và kết tội những ai công khai chỉ{nl} trích các chính sách của chính quyền. Các điểm bất đồng về nhân quyền {nl}đã trở thành điểm tranh cãi quan .
 
Quan tâm {nl}của Hoa Kỳ về nhân quyền xuất phát từ ước muốn chân chính, mong Việt {nl}Nam tiếp tục ổn định và phồn vinh bền vững. Hoa Kỳ tin rằng nới rộng các{nl} quyền và các tự do không những phù hợp với tăng trưởng và ổn định, mà {nl}về lâu về dài còn là điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ giữa hai {nl}nước.(SBTN) {nl}{nl}