Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm ÐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm tân Giám mục Giáo phận Vinh

@ 13 May 2010 11:10 PM
{nl}


GPVO - Hôm nay, 13/5/2010, Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo: Ðức Giáo Hoàng đã nhận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Giám Mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh, chiếu theo khoản Giáo luật số 401 triệt 2.

Ðồng thời, Ðức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Ða Minh, làm Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh.