12 NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI ÐƯỢC TRUNG CỘNG THẢ VỀ SAU KHI CHẤP NHẬN NỘP TIỀN PHẠT

@ 16 May 2010 11:43 AM
Tin{nl} Quảng Ngãi - 12 ngư dân Quảng Ngãi đã được Trung Cộng thả về sau khi {nl}chấp nhận nộp 200 triệu đồng tiền phạt. Thuyền trưởng chủ tàu cùng 11 {nl}ngư dân đã trở về tới nhà an toàn lúc 11 giờ 30 phút tối thứ sáu. Ông {nl}Ðặng Tằm cho biết những người Trung Cộng bắt giữ ông cho gọi điện thoại{nl} về nhà hôm mùng 6 tháng 5. Tin cho biết vợ và người thân của ông nhận {nl}điện thoại, đã chạy đôn đáo vay mựon đủ 200 triệu đồng, chuyển tiền qua{nl} địa chỉ một ngân hàng nước ngoài tại Trung Cộng.
 
Ðược{nl} thả hôm thứ năm, 12 ngư dân gặp nạn đã lên chiếc tàu của họ, chỉ còn {nl}vỏ tàu với máy móc cùng ít dầu máy và lương thực, tìm đường về tới Quảng{nl} Ngãi vào đêm thứ sáu. Mọi máy móc cùng hải sản, nhiên liệu, lương thực{nl} đã bị cướp sạch, chỉ chừa lại ít dầu để cho họ về.(SBTN) {nl}{nl}