TỪ 1 THÁNG 7 CẢ NƯỚC ÁP DỤNG MỨC HỌC PHÍ MỚI

@ 18 May 2010 08:25 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin Hà Nội - Tin trong nước cho biết học phí đại học sẽ tăng lên {nl}340,000 đồng một tháng thay vì 240,000 đồng như hiện nay. Học sinh mầm {nl}non và phổ thông ở thành thị sẽ phải đóng 40 đến 200,000 đồng một {nl}tháng. Hôm qua nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị định về miễn{nl} và giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và sử dụng học phí đối với các{nl} cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ nay đến năm học {nl}2014 và 2015. Do mức học phí và chi phí học tập không vượt quá 5% thu {nl}nhập trung bình của mỗi gia đình nên năm học tới, khung học phí mầm non{nl} và phổ thông ở thành thị 40 đến 200,000 đồng một tháng, nông thôn 20 {nl}đến 80,000 đồng và miền núi 5000 đến 40,000 đồng một tháng. Những năm {nl}học sau, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình {nl}quân hằng năm. Mức trần học phí đại học năm học tới là 290 đến 340,000 {nl}đồng một tháng và tăng dần theo từng năm, tới mức 550 đến 800,000 đồng ở{nl} năm học 2014-2015. Còn học phí cao đẳng, thạc sĩ và tiến sĩ lần lượt {nl}bằng 70%, 80%, 150% và 250% mức thu này. Học phí của một tín chỉ bằng {nl}tổng thu học phí của toàn khóa học chia cho tổng số tín chỉ toàn khóa.
{nl}
 
Ðược phép tự quyết định mức học phí nhưng các trường {nl}ngoài công lập phải thông báo mức thu cho từng năm hoặc cả khóa và phải{nl} công khai tài chính trên website. Như vậy những người dân nghèo sẽ khó{nl} mà có tiền để chi trả cho con ăn học, đời sống của người dân đã khổ sẽ{nl} còn khổ hơn.(SBTN) {nl}{nl}