TRANH CHẤP BIỂN ÐÔNG NGÀY CÀNG CĂNG THẲNG

@ 18 May 2010 08:30 AM
Tin {nl}tổng hợp - Trong khi trên hai trang web Nhân Dân và Hoàn cầu thời báo {nl}của Trung Cộng đã chính thức post lên những nhận định gay gắt về tình {nl}hình tranh chấp biển Ðông giữa Trung Cộng và các nước trong khu vực, {nl}nhất là với Việt Nam. Cộng với những bài viết hồi gần đây trên các {nl}trang mạng Trung Cộng đồng loạt lên án, mạt sát Việt Nam bằng thứ ngôn {nl}ngữ kích động thù hận đang dấy một làn sóng lo ngại cho một viễn ảnh {nl}đen tối trên khu vực Biển Ðông.

Bài báo có đoạn viết: Lâu nay sự{nl} khoan dung và nhân nhượng một cách lịch sự của Trung cộng trên vấn đề {nl}Biển Ðông không đổi lại sự tôn trọng cần phải có, ngược lại một số nước {nl}đã coi nhân từ là mềm yếu điên cuồng cướp đoạt ngày càng nghiêm trọng {nl}hơn tài nguyên dầu khí và nghề cá của Trung cộng, nhiều lần tiến hành {nl}bắt giữ và giam cầm ngư dân Trung Cộng đang tác nghiệp hợp pháp, kể cả {nl}làm tổn hại về người.
Cách đặt vấn đề một chiều của {nl}bài viết gợi ý rằng Trung Cộng đã đủ mạnh để nói tiếng nói của kẻ bề {nl}trên và những luận cứ họ áp đặt có thể được coi là dọn đường cho những {nl}hoạt động kế tiếp khó thể coi là hòa hiếu. Tiếp theo sau các bài viết {nl}trên các trang web được coi là chính thức, hằng hà sa số các bài viết {nl}khác có giọng điệu bài xích Việt Nam xuất hiện ngày một nhiều hơn. Một {nl}trong những đoạn được đăng tải nguyên văn như sau: Khoan dung thái quá {nl}với Việt Nam là hủy diệt chính mình. Dùng vũ lực tấn công Việt Nam cần {nl}tàn nhẫn, cần phá hủy triệt để các cơ sở quân sự của Việt Nam, tất {nl}nhiên bao gồm cả cơ sở hạ tầng dân sự.

Trước{nl} những thù hằn này Việt Nam vẫn tỏ ra nhún nhường trên mặt trận ngoại {nl}giao. Người dân đã nhiều lần đặt câu hỏi về sự nhún nhường quá đáng này,{nl} kể cả việc Trung Cộng bắt ngư dân Việt Nam, tịch thu tàu cá, bắt trả {nl}tiền chuộc mới thả người thì Bộ Ngoại Giao Cộng sản Việt Nam cũng chỉ {nl}sử dụng cùng một văn bản được soạn trước dành cho mọi trường hợp. Nhiều{nl} người cho rằng phản ứng tiêu cực này càng làm cho Trung Cộng ngày một {nl}lấn sâu hơn vào cung cách ứng xử như hiện nay.(SBTN){nl}{nl}