ÐỐI THOẠI VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG GIÁO DỤC VIỆT NAM

@ 29 May 2010 07:26 AM
Tin{nl} Hà Nội - Ðối thoại về chống tham nhũng lần thứ bảy do tòa Ðại sứ Thụy {nl}Ðiển tổ chức các đối tác phát triển tại Việt Nam và Thanh tra nhà nước, {nl}đã diễn ra ở Hà Nội vào ngày hôm nay. Tin từ tòa Ðại sứ Thụy Ðiển cho {nl}biết, các đại sứ từ nhiều nước cùng với các giới chức và công chức Việt{nl} Nam cũng như đại diện các tổ chức phi chính phủ đã thảo luận để tìm ra{nl} câu trả lời cho câu hỏi liệu Việt Nam có thể chống tham nhũng nói {nl}chung, và trong hệ thống giáo dục nói riêng. Các đại biểu tập trung {nl}thảo luận về tác động của tình trạng tham nhũng trong giáo dục đối với {nl}tiến trình phát triển bền vững quốc gia, và việc cải thiện tính minh {nl}bạch cũng như trách nhiệm nhằm giảm bớt tình trạng tham nhũng.
 
{nl}
Cuộc đối thoại cũng phân tích tiến bộ trong công tác chống tham {nl}nhũng và lĩnh vực sức khỏe, kể từ cuộc đối thoại lần trước. Phát biểu {nl}về tầm quan trọng của cuộc đối thoại, đại sứ Thụy Ðiển Rolf Bergman nói{nl} quyết tâm cùng các cam kết hành động cụ thể là những bước đi quan {nl}trọng để bảo đảm sự thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng. Ông {nl}Bergman nhấn mạnh rằng tham nhũng trong giáo dục ảnh hưởng tới tất cả {nl}mọi người và là một mối đe dọa tới sự phát triển của cả nước. Cuộc đối {nl}thoại là một cơ hội để chia sẻ thông tin và học hỏi kinh nghiệm lẫn {nl}nhau.
 
Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, {nl}tham nhũng trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện gây mất niềm tin, tác {nl}động đến tất cả mọi người và đặc biệt là người nghèo, đồng thời cản trở{nl} sự phát triển của đất nước. Báo chí trong nước đưa tin tại cuộc đối {nl}thoại, Thanh tra nhà nước sẽ công bố kết quả khảo sát thực trạng tham {nl}nhũng trong lĩnh vực giáo dục, các dạng sai phạm và những sơ hở trong {nl}cơ chế chính sách được phát hiện qua các cuộc thanh tra những năm gần {nl}đây.(SBTN) {nl}{nl}