KHỦNG BỐ VÀ NGĂN CẢN ÐẠI LỄ PHẬT ÐẢN TẠI QUẢNG NAM VÀ ÐÀ NẴNG

@ 31 May 2010 05:18 AM
{nl}{nl}{nl}

{nl}

Tin Paris - Theo bản tin khẩn của Ban Ðại diện Giáo {nl}hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam Ðà Nẵng cho biết nhà cầm quyền và Mặt{nl} trận tỉnh Quảng Nam{nl} Ðà Nẵng khủng bố nhằm ngăn cản Ðại lễ Phật Ðản năm nay tại chùa Giác {nl}Hoa là trụ sở của Ban Ðại diện. Hòa thượng Thích Thanh Quang, Chánh Ðại{nl} diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Quảng Nam Ðà Nẵng kiêm {nl}Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niênm đã gửi Bản Tin Khẩn lên Ðại lão Hòa {nl}thượng Thích Quảng Ðộ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng {nl} Viện Hóa Ðạo, cho biết sự vụ như sau : Ngày 19 tháng 5 Chủ tịch Phường {nl}Bình Hiên Nguyễn Phú Dũng ký và đóng dấu Giấy mời buộc Hòa thượng Thích{nl} Thanh Quang phải có mặt tại Phường vào lúc 2 giờ chiều ngày 20 tháng 5{nl} để làm việc.

 

Hòa {nl}thượng đã từ khước vì ba lý do: Thứ nhất, mỗi lần chính quyền mời đến {nl}thì cung cách làm việc rất thô bạo, như bẻ quặt tay, đè người không cho{nl} vùng vẫy, nhốt vào phòng riêng, dùng lời lẽ thiếu văn hóa để buộc tội {nl}vô cớ. Nhờ có Phật tử đến giải cứu nếu không thì tình trạng câu lưu kéo{nl} dài. Vì vậy để bảo vệ tính mạng yêu cầu nhà cầm quyền có việc gì xin {nl}đến chùa thảo luận. Thứ hai, Phật Ðản là lễ tôn giáo có truyền thống {nl}nhiều đời, chẳng có chi sai trái để phải bắt đi làm việc; Thứ ba, hiện {nl}cá nhân ngài đang bị bệnh nặng không thể rời chùa. Nhưng sáng ngày 21 {nl}tháng 5, 3 viên chức đại diện nhà cầm quyền và Mặt trận Tổ quốc nói là {nl}đến chùa thăm, nhưng sau đó lại bắt Hòa thượng Thích Thanh Quang khai {nl}báo việc tổ chức Ðại lễ Phật Ðản và cáo buộc rằng chùa dự tính tổ chức {nl}cắm trại là điều bất hợp pháp. Hòa thượng phủ nhận sự cáo buộc này đồng{nl} thời xác nhận chỉ tổ chức Phật Ðản theo nghi thức tôn giáo.

{nl}

 

{nl}

Cuối {nl}cùng họ viết Giấy mời bắt đi làm việc vào ngày 22 tháng 55 nhưng Giấy {nl}mời không có chữ ký và đóng dấu. Trong khi Thông cáo báo chí sắp phát {nl}hành thì Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận tiếp Khẩn điện thư số 2{nl} từ Ðà Nẵng gửi qua cho biết sáng ngày thứ năm vừa qua, tập đoàn nhà {nl}cầm quyền gồm Mặt Trận, Ban Tôn Giáo, Công An, Phụ Nữ, Cựu Chiến Binh {nl}tất cả 7 người do ông Chủ Tịch Phường Bình Hiên Nguyễn Phú Dũng dẫn đầu{nl} đã đến Chùa Giác Minh và cáo buộc Hòa thượng Thích Thanh Quang không {nl}tôn trọng Pháp Luật vì không chịu ra Phường làm việc. Ngoài sự kiện hăm{nl} dọa, sách nhiễu tại chùa Giác Minh như trên, nhiều ngôi chùa trực thuộc{nl} Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong vùng cũng bị sách nhiễu {nl}tương tự như trường hợp Chùa An Cư, thuộc Quận Sơn Trà do Ðại Ðức Thích{nl} Thiện Phúc trụ trì. Tại đây công an đã đến hạch xách, hỏi han về việc {nl}tổ chức Phật Ðản và sau đó gởi Giấy mời Ðại Ðức đến trụ sở Công An làm {nl}việc nhưng Ðại Ðức đã cương quyết không đi.

 

{nl}

Nhà cầm {nl} quyền và Công an sau đó lại ra lệnh cấm chùa không được tụ tập đông {nl}người, Ðại Ðức trả lời rằng ngày Phật Ðản, Phật Tử tới chùa làm lễ là {nl}việc làm đúng luật pháp, tại sao các anh ngăn cản, ngăn cản là vi phạm {nl}pháp luật. Cùng thời điểm nầy, các chùa, các thất của các Thầy, các Sư {nl}Cô có liên hệ đến Chùa Giác Minh và Hòa Thượng Thanh Quang đều có Công {nl}An đến thăm và theo dõi với lời lẽ hăm dọa cấm không được về Giác Minh {nl}trong ngày Phật Ðản. Trong lúc đó những Phật Tử đến Chùa Giác Minh để {nl}giúp công việc Phật Ðản đều bị cấm cản.(SBTN)


{nl}{nl}