DÂN BIỂU SANCHEZ HỌP VỚI NGOẠI TRƯỞNG CLINTON VỀ VẤN ÐỀ VIỆT NAM

@ 31 May 2010 05:20 AM
Tin{nl} Hoa Thịnh Ðốn - Sau buổi họp vào chiều thứ Sáu với Ngoại trưởng Hoa Kỳ {nl} Hillary Clinton, Dân biểu Loretta Sanchez cho biết đã đề cập đến nhiều {nl}vấn đề, nhưng quan trọng nhất là những vấn đề liên quan đến Việt Nam. {nl}Bà đề nghị với Ngoại trưởng Clinton sử dụng lực lượng đặc nhiệm về tự {nl}do internet toàn cầu của Hoa Kỳ tạo áp lực để Việt Nam thay đổi chính {nl}sách của Bộ Thông Tin, và thực sự Ngoại trưởng Clinton đã đồng ý để tổ {nl}chức một cuộc họp với bà Sanchez cùng một số nhà lập pháp khác của Quốc{nl} hội làm việc trong lãnh vực an toàn internet.

Bà cho biết Ngoại trưởng{nl} Clinton đã nhờ bà lập một danh sách những người cần được mời tới dự {nl}cuộc họp để cùng nhau thảo luận về cách thức giải quyết vấn đề tự do {nl}internet tại Việt Nam, và dĩ nhiên là ở những nơi khác nữa như Trung {nl}Cộng là những quốc gia vẫn tìm cách ngăn chặn quyền tự do thông tin {nl}trên mạng. Vấn đề thứ hai bà Sanchez đã lên tiếng trong buổi họp là sự {nl}cần thiết mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần làm là thúc đẩy nhà cầm quyền Hà {nl}Nội trả tự do cho các tù nhân lương tâm, những người mà Quốc hội Hoa Kỳ{nl} vẫn chú ý theo dõi và một trong những tù nhân này là bà Trần Khải {nl}Thanh Thủy hiện đang đau ốm.
 
Bà Sanchez đã yêu {nl}cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ gửi đại sứ Michalak vào thăm vì bà Thủy hiện {nl}đang bệnh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng bà sẽ đồng ý làm theo lời yêu {nl}cầu. Vần đề thứ ba được đem thảo luận là đưa Việt Nam trở lại danh sách {nl}các quốc gia cần quan tâm. Dân biểu Sanchez cho biết bà yêu cầu điều {nl}này và Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết bà sẽ cứu xét cặn kẽ để xem có thể {nl}làm được hay không. Bà Sanchez còn cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ công{nl} du Việt Nam vào tháng Bảy, và nếu như lịch trình làm việc và các cuộc {nl}biểu quyết của bà Sanchez tại Quốc hội không trùng hợp, bà sẽ cùng đi {nl}với Ngoại trưởng Clinton. Khi được hỏi là nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ{nl} có cấp giấy nhập cảnh cho bà hay không vì Việt Nam đã từ chối nhiều {nl}lần rồi, bà Sanchez trả lời là bà nghĩ họ sẽ cấp giấy nhập cảnh cho bà {nl}nếu bà cùng đi với bà Ngoại trưởng, nhưng chuyến đi cũng còn phải tùy {nl}vào chương trình làm việc của bà tại Quốc hội nữa nên hiện chưa có gì {nl}cụ thể.(SBTN)

{nl}{nl}