Mình bị họ lừa, hồi trước họ lừa mình đổ xương đổ máu – dân oan tại Vĩnh Long

@ 31 May 2010 05:41 AM
{nl}

{nl} {nl}
Mình bị họ lừa, hồi trước họ lừa mình đổ xương đổ máu -- {nl} dân=
VRNs {nl}(31.05.2010) - Ðức Quốc - Mình bị {nl}họ lừa, hồi trước họ lừa mình đổ xương đổ máu. Ngày nay họ lừa của con {nl}mình, bắt mình đi bỏ tù, tài sản của mình họ lấy hết, tôi rất {nl}hận!

Kính mời quí vị và các bạn theo dõi bài Phỏng {nl}vấn sau đây với Dân oan Nguyễn Thị Mai tỉnh Vĩnh Long do Trâm Oanh, cộng{nl} tác viên www.chuacuuthe.com  thực hiện qua đường điện thoại từ{nl} Ðức quốc.

(source: {nl}http://www.chuacuuthe.com/?p=3621)

{nl}