MỸ HỖ TRỢ CHIẾN DỊCH CHỐNG NẠN BUÔN BÁN ÐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở VIỆT NAM

@ 3 June 2010 06:54 PM
Tin Hà Nội - Theo thông cáo báo chí do tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà {nl}Nội phổ biến vào ngày hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn {nl}và Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam đã khai mạc khóa học do Hoa Kỳ tài {nl}trợ về ngăn chặn việc buôn bán trái phép động vật hoang dã. Khóa học {nl}Qui định về Buôn bán Ðộng vật Hoang dã được tổ chức cho 70 cán bộ thuộc{nl} phi trường Quốc tế Nội Bài nhằm giúp họ trong công tác chống buôn lậu {nl}động vật hoang dã. Ðại diện Interpol, Cục Cảnh sát Môi trường Việt Nam,{nl} Cơ quan Quản lý Công ước về Buôn bán Quốc tế Những loài Ðộng Thực vật {nl}có Nguy cơ bị Ðe dọa, và Cơ quan Khoa học CITES cũng tham gia khóa học.{nl}
 
Thông cáo của tòa đại sứ Mỹ cho biết thêm rằng{nl} khóa học này là hoạt động kế tiếp sau chiến dịch nâng cao nhận thức {nl}cộng đồng được khởi xướng tháng 5 vừa qua, trong đó một bảng hiệu khổ {nl}lớn với nội dung chống buôn bán động vật hoang dã đã được dựng trên {nl}đường vào phi trường Nội Bài. Ðây là khóa học thứ 8 được tổ chức tại {nl}Ðông Nam Á. Cho đến nay khóa học được tổ chức cho hơn 1100 người tại {nl}các quốc gia trong khu vực.(SBTN)
{nl}{nl}