MỖI NĂM, VIỆT NAM MẤT 1 HÒN ÐẢO VÌ XUẤT BỪA TÀI NGUYÊN

@ 4 June 2010 07:42 PM
Tin{nl} Hà Nội - Trong buổi họp tổ góp ý cho Luật Khoáng sản sửa đổi tại Quốc {nl}Hội Cộng sản Việt Nam hôm nay, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã lên{nl} tiếng cảnh báo nếu tiếp tục xuất cát ồ ạt, Việt Nam mỗi năm mất một {nl}hòn đảo. Sửa đổi luật lần này, ưu tiên số một của Quốc Hội là thiết lập{nl} kỷ cương quản lý chặt chẽ hơn, từ quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế {nl}biến để tránh lãng phí mất mát. Một đại biểu đã lên tiếng tố cáo rằng {nl}luật sửa thế nào cũng phải theo nguyên tắc nơi nào có khoáng sản, đời {nl}sống của dân phải tốt hơn, chứ không phải họ đang sống yên lành thì {nl}chuyển họ đi nơi khác, biến thành nghèo khổ và mang hết tài nguyên đi. {nl}Buổi họp do chính Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là Nông Ðức Mạnh {nl}chủ tọa, đã lắng nghe các ý kiến của đại biểu Quốc Hội đến từ các tỉnh {nl}giàu khoáng sản như Cao Bằng, Thái Nguyên. Các đại biểu đã tiết lộ tình{nl} trạng phân cấp quản lý cho doanh nghiệp, sau khi được cấp giấy phép {nl}nhưng lại chuyển giao tùm lum. Các mỏ trong rừng sâu không ai kiểm {nl}soát, cai thầu đứng ra cai quản công nhân như nô lệ lao động, kéo tiêm {nl}chích, mại dâm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó còn những việc như khai thác{nl} mỏ ở nơi này nhưng toàn bộ thuế lại nộp về chỗ khác. Ðường xá bụi bặm,{nl} ô nhiễm môi trường, chưa kể tới việc đã bán rẻ tài nguyên cho các nước{nl} khác. Một đại biểu tiết lộ trong 3 năm, địa phương cấp 3800 giấy phép, {nl} trong khi suốt 10 năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ cấp khoảng 100 {nl}giấy.
 
Trong lúc tài nguyên của thế giới đã {nl}biến mất và cạn kiệt dần, thì những công ty ngoại quốc nhất là Trung {nl}cộng đã đổ vào mua một số khoáng sản quan trọng của Việt Nam về làm mỏ {nl}tự nhiên, để đấy, lấp lại, vài chục năm sau mới khai thác. Chỉ riêng về{nl} xuất cảng cát, các chuyên gia cho biết vào năm ngoái ở Việt Nam để cho{nl} các công ty Singapore đến mua, và nếu không ngăn chặn kịp thời thì {nl}Việt Nam mỗi năm mất đi một hòn đảo rộng 15 cây số vuông. Theo dự thảo {nl}Luật sửa đổi, nhà nước sẽ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố khu {nl}vực phân cấp cho địa phương.
Các quan sát viên cho rằng việc này {nl}cũng sẽ không giải quyết được vấn đề vì các cán bộ địa phương vẫn lộng {nl}hành, và không hề tuân theo lệnh từ trung ương và chỉ biết khai thác {nl}tối đa để lấy tiền bỏ túi.(SBTN)
{nl}{nl}