SOFTWARE KIỂM SOÁT INTERNET Ở VIỆT NAM GÂY LO NGẠI CHO GIỚI BẢO VỆ NHÂN QUYỀN

@ 8 June 2010 06:25 AM
{nl}
Tin Hà Nội - Quyết định ký ngày 26 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đòi các quán cà phê Internet, khách sạn và những cơ sở kinh doanh Internet khác cài đặt một phần mền nhằm theo dõi việc sử dụng Internet trên điạ bàn thủ đô Việt Nam, đang gây lo ngại cho giới hoạt động bảo vệ nhân quyền vì họ sợ việc kiểm duyệt thông tin trên mạng tại thành phố này sẽ gắt gao hơn. Vào năm ngoái, Trung Cộng đã buộc các nhà sản xuất máy vi tính phải cài đặt software có tên là Green Dam tức là Ðập Xanh trên mọi máy tính bán ở nước này, với lý do là nhằm ngăn chận các nội dung khiêu dâm trên mạng. Nhưng sau đó chính quyền Bắc Kinh đã từ bỏ kế hoạch nói trên sau khi những người chỉ trích nêu lên các mối quan ngại về an toàn trên mạng, về đời tư, về ổn định hệ thống. Nhưng nay Việt Nam lại muốn áp đặt một thứ software Green Dam cho Hà Nội. Theo quyết định này, các máy chủ của những đại lý Internet phải cài đặt software Quản lý Internet được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận. Quyết định nhắc lại những điều nghiêm cấm mà đầu tiên là không được lợi dụng Internet để chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Theo dự tính từ đây đến 2011, software này sẽ được cài đặt ở toàn bộ 4000 đại lý Internet của Hà Nội. Tài liệu cho thấy hiện nay có đến 25 triệu người sử dụng Internet ở Việt Nam và nhà nước quan ngại vì thấy rằng người dân có một không gian tương đối tự do để trao đổi quan điểm. Hà Nội không muốn thấy có những nguồn thông tin độc lập. Giám đốc tổ chức AccessNow chuyên hỗ trợ về công nghệ thông tin cho các nhà hoạt động nhân quyền, nhận định rằng, cho dù software quản lý Internet mới được sử dụng như thế nào, việc cài đặt một software do nhà nước kiểm soát cũng sẽ có tác động tiêu cực đến việc sử dụng Internet ở Việt Nam. Các nhà hoạt động nhân quyền tại Hoa Kỳ tin rằng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến việc theo dõi những cuộc trao đổi trên mạng, đặc biệt là để xem Internet đã được sử dụng như thế nào để chia sẻ thông tin về Cách Mạng Xanh của Iran, một sự kiện đã gây quan ngại cho Hà Nội.(SBTN)